Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 WUA8030
NimiEnergiatalous ja -huolto
Nimi englanniksiEnergy Economy and Supply
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetEnergiatalous ja huolto opintojaksossa käsitellään energian käyttöä, hankinta ja tuotantoa ohjaavia taloudellisia poliittisia tekijöitä, sekä energiahuollon varmuuteen vaikuttavia asioita. Opiskelija oppii ymmärtämään energian kysynnän, energian saatavuuden ja energiantuotannon keskinäisen taloudellis-teknisen optimoinnin perusteita.Opiskelija perehtyy erilaisten energiatuotantomenetelmien kustannusrakenteeseen ja -laskentaan. Opiskelija kykenee kurssin suoritettuaan laatimaan taloudellisia laskentamenetelmiä hyödyntäen erilaisten energiainvestoinitien kannattavuuslaskelmia tai toisaalta tehdä taloudellisia vertailulaskelmia erilaisten energiatuotantomenetelmien välillä. Opiskelija tietää perusasiat sahkömarkkinoiden toiminnasta ja sitä ohjaavista mekanismeista. Opiskelija tuntee energiatoimijoita ohjaavat kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja lait ja säädökset, joilla pyritään energiatehokkaampaan yhteiskuntaan ja ympäristöä vähiten kuormittavaan energiantuotantoon. Opiskelija tuntee suomalaisen energia-alan oimijaverkoston ja hallitsee ajankohtaisen tiedon hakemisen energia-alan asioista.
Keskeiset sisällöt1. Maailman / Suomen energiavarat ja niiden riittävyys
2. Energia- ja ympäristötilastot: tilastojen teko, tulkinta ja ennusteet energian käytön ja tuotannon suhteen
3. Suomen energiajärjestelmä: energian käyttö (teollisuus/muu kulutus) ja enegiantuotanto, huoltovarmuus, energialan toimijat
4. Kannattavuuslaskelmat ja menetelmät
5. Energiamarkkinat: polttoaineet, energian tuotannon kustannukset, energian tuotannon optimointi, sähkömarkkinat
6. Kansainvälinen ja kansallinen ilmasto- ja energiapolitiikka ja sen vaikutus energiaratkaisuihin
- Kansainväliset sopimukset ja kansalliset päätökset, lait ja asetukset
- Ilmastostrategian vaikutus energiajärjestelmien kehittymiseen
7. Taloudelliset ohjauskeinot: päästökauppa, energia tuotanto- ja investointituet, energiaverotus
8. Energiatehokkuus ja sen edistäminen
9. Energian käytön ja tuotannon teknologiset näkymät Suomessa ja maailmalla
SuoritustavatLähiopinnot, kotitehtävät, harjoitustyö ja välikokeet
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa jaettu materiaali
Edeltävät opinnotEnergiatekniikka
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHonkanen Teija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.