Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 WUS8080
NimiKiertotalous
Nimi englanniksiCircular Economy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kiertotalouden käsitteen ja osaa tulkita tulevaisuuden megatrendejä oman alansa ajureina. Opiskelija tuntee kiertotalouden tärkeimmät tavoitteet, painopistealueet, käsitteet sekä näiden taustalla vaikuttavat globaalit ajurit. Lisäksi opiskelija ymmärtää yritysvastuun käsitteen ja tuntee kiertotalouden eri liiketoimintamallit sekä niihin liittyvät menetelmät. Opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida kiertotalouden eri toimintamallien mahdollisuudet ja haasteet yrityksille ja yhteisöille.
Keskeiset sisällöt- Kiertotalouden määritelmä ja tulevaisuuden megatrendit
- EU:n kiertotalouspaketti soveltuvin osin
- Suomen kiertotalouden tiekartta 2016-2025 (Sitra)
- Vastuullinen yritystoiminta ja kiertotalouden liiketoimintamallit sekä menetelmät
SuoritustavatOpiskelu tapahtuu verkko-opintoina oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakso sisältää erityyppisiä oppimistehtäviä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti saadakseen arvosanan opintojaksosta.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliMoodlessa jaettava materiaali
Edeltävät opinnotEi vaadi aikaisempia opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPentinsaari Tanja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.