Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EKX8000
NimiTeollisuuden palveluliiketoiminta
Nimi englanniksiService Business Opportunities for Technology Industry
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee palvelujen potentiaalin teknologiateollisuuden liiketoiminnan kehittämisessä sekä ymmärtää palveluliiketoiminnan johtamisen ja hallinnan osa-alueet. Opintojakso antaa valmiudet teollisuuden palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen. Opiskelija oppii kuinka asiakasymmärrys muodostetaan ja muunnetaan prosessi- ja palveluinnovaatioiksi.

Opiskelija ymmärtää ylläpidon, tehdaspalveluiden ja kunnossapidon toimintojen merkityksen teollisuuden käyttöasteen ja tuottavuuden näkökulmasta.
Keskeiset sisällötTeollisuuden palveluliiketoiminnan merkitys sekä palvelujen määrittely
Palvelujen kehittämisprosessit
Asiakasymmärryksen muodostaminen teollisessa B2B ympäristössä
Palvelukonseptien jatkuva kehittäminen
Teollisten palvelujen tuotteistaminen, lanseeraus ja markkinointi
Palveluprosessien digitalisointi
Digitaalisuuden hyödyntäminen palvelutuotteiden kehittämisessä
Palveluliiketoiminnan johtaminen ja hallinta
Palveluorganisaation, -kulttuurin ja -verkoston rakentamisen periaatteet
Palvelusuhteiden kehittäminen: prosessit, toimintatavat, yhteistyömallit ja mittarit
SuoritustavatOppimispäiväkirja, ryhmätyö, osakokeet, tentit
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKirjallisuutta:
Ojasalo (2008): Kehitä teollisuuspalveluja.
Rekola & Haapio (2009): Industrial Services and Service Contracts: A Proactive Approach.
Grönroos & kumppanit (2007): Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan
http://www.teknologiainfo.net/Liiketoiminta/Palveluliiketoiminta/
Miettinen, Satu. 2017. An Introduction to Industrial Service Design.

Lisäksi Moodlen kautta jaettu sähköinen aineisto
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKärkkäinen Kai

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.