Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SLLX900
NimiTuloksellinen verkkoliiketoiminta
Nimi englanniksiSuccesful E-commerce
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojaksolla käsitellään verkkoliiketoimintaa ja sen asiakaslähtöistä kehittämistä. Opiskelija perehtyy tuloksellisen verkkoliiketoiminnan keskeisiin asioihin. Opintojakso antaa osaamista verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen sekä myynnin kasvattamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata asiakaslähtöisen verkkoliiketoiminnan perusteet ja ansaintamallit.
- osaa määritellä verkkokaupan perustamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät ydinprosessit.
- osaa käyttää verkkoliiketoiminnan markkinoinnin keinoja sekä osaa hyödyntää kuluttajan ostoprosessia myynnin kasvattamiseksi.
- osaa valita tärkeimmät mittarit, joilla verkkoliiketoiminnan tuloksellisuutta voi seurata ja mitata sekä osaa hyödyntää mittausanalytiikkaa.
Keskeiset sisällöt- Verkkokaupan ydinprosessit ja ansaintamallit
- Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
- Verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja asiakaslähtöisyys
- Verkkokaupan analytiikka ja mittarit sekä niiden hyödyntäminen
Suoritustavat- Verkko-opintojaksolle osallistuminen sekä aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
- Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Ilmoitetaan myöhemmin
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJärvenpää Titta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.