Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SLLX9000
NimiTalousmatematiikka
Nimi englanniksiBusiness Mathematics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson aluksi kerrataan mm. prosenttilasku, murtoluvuilla laskeminen sekä yhtälön ratkaisu. Tämän jälkeen harjoitellaan liike-elämässä tarvittavia matemaattisia taitoja liittyen mm. korkolaskuihin, kannattavuuteen, hintatason vaihteluun sekä rahoitukseen ja investointeihin. Suuri osa laskuista suoritetaan Excelillä.

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelijalla on riittävät liiketoiminnassa tarvittavat matemaattiset tiedot ja taidot.
- opiskelija pystyy soveltamaan opittua käytännön työhön.
- opiskelija osaa käyttää Exceliä talousmatemaattisten ongelmien ratkaisuun.
Keskeiset sisällöt- Matemaattisten perustaitojen kertaus.
- Suomalainen arvonlisä- ja henkilöverotus.
- Katetuotto- ja kannattavuuslaskenta.
- Indeksit ja rahanarvon muuttuminen.
- Valuuttojen heikkeneminen ja vahvistuminen.
- Yksinkertainen korko ja koronkorko.
- Rahoitus- ja investointilaskennan perusteet.
Suoritustavat- Itsenäinen opiskelu Moodle-materiaalin (esimerkit, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä tekstit ja videot) avulla sekä verkkotenttien tekeminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali- Ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnotExcelin perustaidot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMuuruvirta Petteri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.