Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SSOS
NimiSosiaalilainsäädäntö
Nimi englanniksiSocial law
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
- ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
- osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
- tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät
Keskeiset sisällöt4 op:
- johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
- sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
- sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
- asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
- erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
-asiakasmaksut ja edunvalvonta
1 op:
- hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku
Suoritustavat- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
- itsenäinen opiskelu, verkkoluennot ja –tehtävät, aineistoihin perehtyminen
- osallistuminen webinaareihin
- verkkotentin suorittaminen
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Kaarlo, Tuori & Kotkas, Toomas. Sosiaalioikeus (uusin painos). WSOY –pro.
- Ajantasainen lainsäädäntö sekä muu Moodlessa tarjottava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.