Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

VALINNAISET21 Valinnaiset opinnot / Optional Courses, academic year 2021-2022

Opintojaksokuvaus

Koodi4 NS21MJF9132
NimiVastuullinen liiketoiminta (yamk-taso)
Nimi englanniksiCorporate responsibility (Master level)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä liiketoiminnassa sekä oppia vastuullisen yritystoiminnan ja -viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuus-osaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vastuulliseen liiketoimintaan ja siihen liittyviin käsiteisin ja toimintamalleihin. Hän ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen organisaatioiden menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työelämässä ja ja osaa tarvittaessa hyödyntää hankkimaansa osaamista kehittääkseen vastuullista liiketoimintaa ja vastuullisuusviestintää erilaisissa organisaatioissa.
Keskeiset sisällöt- Organisaation yhteiskuntavastuun ulottuvuudet
- Kestävä kehitys ja muut vastuullisuuden käsitteet
- Yhteiskuntavastuuviestintä
- Yhteiskuntavastuullisen toiminnan johtaminen
SuoritustavatItsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliIlmoitetaan verkkoalustalla
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 - 31.7.2022. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.
Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesällä.
Palautuspäivät ovat 30.10.2021, 16.12.2021, 28.2.2022, 15.4.2022, 20.5.2022 ja 31.7.2022.
YhteyshenkilöLassila Hilkka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.