Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

VALINNAISET21 Valinnaiset opinnot / Optional Courses, academic year 2021-2022

Opintojaksokuvaus

Koodi4 NS21LAAY20
NimiLaadulliset tutkimusmenetelmät (yamk-taso)
Nimi englanniksiQualitative Research Methods
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijan osaaminen laadullisen tutkimuksen eri osa-alueilla on syventynyt.
Opiskelija ymmärtää syvällisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia.
Opiskelija tunnistaa erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.
Opiskelija osaa arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.
Opiskelijalla on valmius tehdä monipuolisesti laadullista tutkimusta.
Keskeiset sisällötLaadullisen tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusprosessi, luotettavuus ja eettisyys
Erilaisia laadullisen tutkimuksen muotoja ja lähestymistapoja: toimintatutkimus, tapaustutkimus, kehittämistyö ja tutkimus,
palvelumuotoilu
Erilaiset aineistonkeruumenetelmät
Analyysimenetelminä sisällönanalyysit, diskurssianalyysi ja kuva-analyysi
SuoritustavatAnnettuihin aineistoihin perehtyminen ja oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliMoodlessa esitetty materiaali
Edeltävät opinnotTutkimuksellinen kehittäminen 5 op tai Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5 op TAI vastaavat maisteri tasoiset tutkimusmenetelmien opinnot 5 op.
Muuta huomioitavaaOpinnot voi aloittaa 15.9.2021 alkaen ja oppimistehtävä on palautettava viimeistään 31.7.2022.
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.