Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot/Summer studies 2021

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO21KESETV0200
NimiOlio-ohjelmointi Javalla
Nimi englanniksiObject Oriented Programming with Java
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOlio-ohjelmointi Javalla -kurssilla otat ensi haltuun aluksi Java perusteet. Sen jälkeen siirryt olio-ohjelmointiin, jossa käydään läpi luokat, periytyminen ja rajapinnat. Opit asiat valmiiden esimerkkien ja itsenäisesti suoritettavien, kunkin aihealuseen liittyvien tehtävien kautta. Tukenasi on runsaasti materiaalia ja verkkoluentoja. Lisäksi kunkin aihealueen tiimoilta on 2 h etäohjausta video-ohjauksen muodossa. Jokaisen aihealueen teemaan liittyy pakollisia yksinkertaisia tehtäviä ja sen lisäksi vapaaehtoisia laajempia ohjelmointitehtäviä. Pakollisilla viikkotehtävillä testataan aihealueeseen ja materiaaleihin perehtymistä. Vapaaehtoisilla ja laajemmilla viikkotehtävillä mahdollistetaan syväoppiminen ja eri aihealueiden linkittäminen toisiinsa.

Opintojakson suoritettuasi:
- osaat yleiset olio-ohjelmoinnin periaatteet ja toteuttaa useita satoja rivejä sisältävän oliopohjaisen sovelluksen.
- osaat toteuttaa luokkia ja olioita sekä käyttää niitä sovelluksessa.
- ymmärrät periytymisen ja osaat toteuttaa sellaisen sovelluksessa.
- osaat rajapinnat ja abstraktit luokat.
- ymmärrät säikeistyksen tekniikat ja osaat toteuttaa säikeistetyn sovelluksen.
- osaat rakentaa windows-tyyppisen käyttöliittymän ja ymmärrät tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin periaatteet.
Keskeiset sisällötJavan perusteet, Luokat, monimuotoisuus, perintä, rajapinnat, säikeet, käyttöliittymät, tapahtumapohjainen ohjelmointi
Suoritustavatverkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKaikki materiaali on kurssin Moodle-alustalla
Edeltävät opinnotOhjelmoinnin perusteet jollain ohjelmointikielellä
Muuta huomioitavaa- 100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 13.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 27.8.2021 klo: 23:00, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 27.8.2021 mennessä.
YhteyshenkilöKinnunen Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.