Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JOH20SKAV
NimiKaupunkivalaistus
Nimi englanniksiUrban Lighting
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää kaupunkivalaistuksen periaatteet ja osaa suunnitella valaistusta kaupunkiympäristöihin ja ulkotiloihin. Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoreettista tietoa käytäntöön sekä ottaa huomioon ympäristöjen käyttäjien ja toimintojen tarpeet ulkotilojen valaistussuunnitelmissa. Opiskelija ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija osaa tarkastella laskennallisesti erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja. Opiskelija tuntee ulkotiloissa käytettäviä valaisintyyppejä ja niiden älykkäitä ohjaustapoja sekä ymmärtää, millä tavalla valonlähteiden ja valaisimien ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen valaistusratkaisuun. Opiskelija osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia kaupunkiympäristössä hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia. Opiskelija tuntee virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntämisen mahdollisuudet valaistusratkaisujen esittämisessä. Opiskelija osaa hahmottaa kaupunkivalaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia.
Keskeiset sisällötOpintojaksolla perehdytään kaupunki-, ulko- ja katuvalaistuksen suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojaksolla analysoidaan olemassaolevien kaupunkitilojen valaistusratkaisuja ja laaditaan ryhmissä harjoitustyönä tietokoneavusteisesti havainnollistettu valaistussuunnitelma kaupunkiympäristöön. Opintojaksolla tutustutaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja skenaariosuunnittelumenetelmään sekä erilaisiin valaisin- ja valonohjausratkaisuihin. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
SuoritustavatMonimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien sekä suunnitteluharjoitustyön ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustöiden, osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnotEi vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaaOpintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.