Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JOH21KVI
NimiValo ja ihminen
Nimi englanniksiLight and people
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sekä käsitteellistää erilaisia valon ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat valaistuksen suunnittelua. Opiskelija ymmärtää miten valaistus vaikuttaa ihmisen kokemukseen ja hyvinvointiin sekä osaa analysoida ja arvottaa erilaisia valaistusratkaisuja tästä näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida erilaisia sisätiloja ja niiden valaistusratkaisuja sekä tuntee valaistustapoja, jotka soveltuvat erilaisten toimintojen ja käyttäjien tarpeisiin. Opiskelija osaa selvittää ja analysoida käyttäjien kokemuksia valaistusratkaisuista. Opiskelija ymmärtää älykkään valaistuksen-ohjauksen vaikutustapoja valaistuksen käyttäjäkokemukseen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää valon ja valaistuksen vaikutuksia ihmisten kokemukseen sisätiloista ja arkkitehtuurista.
Keskeiset sisällötOpintojaksolla perehdytään monialaisesti valon ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita koskeviin peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan, joita reflektoidaan. Opintojaksolla analysoidaan valon ja valaistuksen vaikutuksia sisätiloihin ja kokemukseen ja suoritetaan käyttäjätutkimus. Valaistusta sisätiloissa ja arkkitehtuurissa lähestytään moniulotteisen valon kokemuksen kautta sekä teoreettisesti että käyttäjälähtöisen suunnittelun ja skenaariomenetelmän kautta. Valaistuksen vaikutuksia hyvinvointiin ja kokemukseen tarkastellaan periaatetasolla älykkään ohjausteknologian näkökulmasta. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
SuoritustavatMonimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKäytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnotEi vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaaOpintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
YhteyshenkilöNevalainen Heikki

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.