Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVJV Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomi

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomin opinnot ovat Savonian ylempien ammattikorkeakoulututkintojen monialaisia valinnaisia opintoja.

Jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen avaavat tietä työmarkkinoilla menestymiseen. Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomi yhdistää yrityksen tai organisaation johtamisen ja vastuullisuusnäkökulmat. Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot opiskellaan monialaisissa ryhmissä, mikä mahdollistaa laajan verkottumisen ja dialogin eri alojen toimijoiden kanssa.

Koulutuksesta on hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Valitsemalla englanninkielisiä opintoja voi kehittää myös kielitaitoaan ja kv-valmiuksiaan.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkaa tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.