Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVJV Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomi

Opintojen rakenne

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomin opinnot koostuvat seitsemästä eri opintojaksosta, kukin 5 op. Kaksi opintojaksoa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisenä. Ne voi sisällyttää diplomiin vain yhden kerran (ei siis sekä suomen- että englanninkielisenä).

Korkeakouludiplomiin tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Kun on suorittanut 30 op, saa digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Lisäksi jokaisesta erillisestä avoimen amk:n 5 op:n suorituksesta tallentuu tieto Oma opintopolku -palveluun, mistä suoritustietoja voi jakaa esim. työnantajalle tai opintoja hyväksiluettaessa.

Kun koossa on 30 op, siitä ilmoitetaan avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Liitä mukaan myös oma sähköpostiosoitteesi, sillä merkki lähetetään siihen osoitteeseen. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavina verkko-opintoina. Verkko-opintojaksojen suorittaminen tapahtuu itsenäisesti. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.