Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVJV Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomi

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO21SPAA
NimiPäätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (yamk-taso)
Nimi englanniksiDecision support tools for responsible solutions (Master level)
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- tietää osallistavan suunnittelun ja päätösanalyysin perusteet
- ymmärtää päätöstukimenetelmien ominaispiirteet ja rajoitukset
- ymmärtää vastuullisuuden merkityksen päätöksenteossa
- osaa arvioida kriittisesti päätösongelmaa, käytössä olevia päätöstukimenetelmiä ja valita oikean menetelmän oikeaan ongelmaan
- osaa soveltaa yhtä valitsemaansa menetelmää käytäntöön
- tuntee päätöstukityökalujen kirjon
- kurssin suoritettuaan opiskelija saa työkalujen käyttöoikeuden vuodeksi omiin projekteihinsa tai opinnäytetyöhönsä
Keskeiset sisällöt- Osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
- Vastuullisuus päätöksenteossa
- Yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
- A’WOT-menetelmä: SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
- InTo-työkalu: Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
- PRIA-menetelmä (Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security) vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkesiin
- QFD-menetelmä: tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
- muita menetelmiä tarpeen mukaan
Suoritustavat- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliSisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaOpintojakson Moodle-kurssi voi avautuu 17.9.2021.
Opintojakson on päätyttyy 1.12.2021
Arvioinnit tallennetaan opintorekisteriin viimeistään 20.1.2022
YhteyshenkilöKajanus Miika
Eskelinen Tuomo
Kärkkäinen Kai
Wuorisalo Jyri
Skog Gedi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.