Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLA9215
NimiSisäinen yrittäjyys ja tavoitteellinen kehittäminen
Nimi englanniksiInternal Entrepreneurship and Goal-oriented Development
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija omaksuu sisäisen yrittäjyyden asenteen ja osaa toimia tiimissä tavoitteellisesti, itseohjautuvasti ja asiantuntijuuden jakamisen periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa hyödyntää strategisen ajattelun menetelmiä ja välineitä. Opiskelija osaa tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja esittää, miten niitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittymisessä. Opiskelija ymmärtää projektitoiminnan periaatteet sekä osaa käyttää projektinhallinnan välineitä. Hän osaa hoitaa sidosryhmäsuhteita ja viestiä suunnitelmallisesti sidosryhmille.
Keskeiset sisällöt- Sisäinen yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana (tavoitteellisuus, itseohjautuvuus, riskinottokyky, mahdollisuuksien havaitseminen)

- Strategisen ajattelun menetelmät ja välineet

- Liiketoimintamahdollisuudet ja liiketoiminnan tavoitteellinen kehittyminen

- Projektin suunnittelu, hallinta, toteutus ja arviointi

- Projektiin liittyvät juridiset asiat

- Sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähipäivien valmennuksiin. Toimiminen erilaisissa, opiskelijan tieto-taitoa ja asennetta kehittävissä projekteissa. Yrittäjyyteen liittyvien kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliProjekteissa käytettävä ja syntyvä materiaali. Yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvä kirjallisuus, ajankohtaiset artikkelit.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJääskeläinen Jari-Pekka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.