Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLA9216
NimiAsiakkuuksien ja myynnin kehittäminen
Nimi englanniksiDeveloping Sales and Customer Relationships
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija omaksuu asiakaslähtöisen ajattelun ja ymmärtää asiakkuuksien hallinnan merkityksen. Opiskelija omaksuu aktiivisen myyntiasenteen ja osaa suunnitella ja toteuttaa myyntiä osana myyntitiimiä. Opiskelija tiedostaa markkinointiviestinnän merkityksen. Hän osaa perustellusti valita markkinointiviestinnän keinoja ja esitellä markkinointiviestinnän suunnitelmansa englanniksi.
Keskeiset sisällöt- Asiakkuusajattelu ja asiakashallinta

- Myyntiasenne

- Myyntityön suunnittelu, toteutus ja ohjaaminen

- Markkinointiviestintä

SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähipäivien valmennuksiin. Toiminen erilaisissa, opiskelijan tieto-taitoa ja asennetta kehittävissä projekteissa. Aiheeseen liittyvien kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliProjekteissa käytettävä ja syntyvä materiaali. Asiakkuuksia ja myynnin kehittämistä käsittelevä kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJääskeläinen Jari-Pekka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.