Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLA9217
NimiInnovatiivinen liiketoiminta
Nimi englanniksiInnovative Business
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää tulevaisuutta ennakoivia menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä. Hän ymmärtää osaamisen, luovuuden ja innovatiivisuuden merkityksen yrityksen liiketoiminnan menestykselle nyt ja tulevaisuudessa kilpailuedun näkökulmasta. Opiskelija kykenee tunnistamaan organisaatiokulttuurissa innovatiivisuutta tukevia ja estäviä piirteitä. Opiskelija kykenee tunnistamaan tärkeitä verkostokumppaneita ja oppii verkoston rakentamisen periaatteita organisaation ja osaamisen kehittämisessä. Opiskelija osaa analysoida omaa asennettaan ja osaamistaan suhteessa sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen ja tehdä niihin liittyviä perusteltuja valintoja oman kehittymisen ja uran suhteen.
Keskeiset sisällöt- Tulevaisuussuuntautunut kehittäminen

- Kehittyvä osaaminen voimavarana ja kilpailuetuna

- Luovuus, innovatiivisuus ja innovaatiot liiketoiminnassa

- Verkostot liiketoiminnan uudistamisessa ja innovaatioiden tuottamisessa

- Oma yrittäjyysosaaminen ja yrittäjyysintentio

SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähipäivien valmennuksiin. Toimiminen erilaisissa, opiskelijan tieto-taitoa ja asennetta kehittävissä projekteissa. Aiheeseen liittyvien kirjallisten oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliProjekteissa käytettävä ja syntyvä materiaali. Innovatiiviseen liiketoimintaan liittyvä kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJääskeläinen Jari-Pekka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.