Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Course Description

Code4 LAF03
NameFood Chain Challenges
Credits5 cr
Credits in Foreign Language5 cr
ObjectivesOpiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ongelmalähtöisen kehittämistyön tai -projektin yhdessä monialaisen ja -kansallisen ryhmän kanssa.

The course focuses on food chain development in multidisciplinary environment
- Student is able to plan and realize problem based development task or project in multidisciplinary and international group.
- Student is familiar with quality management in the whole food chain and knows basics on labeling and traceability in the food chain.
ContentVuosittain vaihtuva ajankohtainen teema, toteutus englannin kielellä, kansainväliset ja kansalliset teemat, kansainvälinen ja monialainen opintojakso. Elintarvikeketjun toimeksiantona toteutettavat selvitykset ja tutkimukset. Case -projektit ja tuoteprojektit.

Quality management in the food chain
Labeling of food products
Traceability in the food chain
Food chain development case
RequirementsTyöelämälähtöisen kehittämistehtävän tai -projektin suunnittelu ja toteutta-minen tiimityönä, tulosten esittely ja vertaisarviointi.

Lecturing
Individual tasks
Food chain development case individually and in student teams
Grading Scale0 - 5
Course materialMoodle -ympäristössä jaettava materiaali

Addressed in the beginning of the course
PrerequisitesHygieniaosaamistodistus tai vastaavat tiedot
Other considerations
ContactPartanen Kati
Vartiainen Mari

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.