Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi2 SAITK1
NimiIntegroitu tuotekehitys
Nimi englanniksiIntegrated Product Development
Laajuus15 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisvaltainen käsitys monialaisesta tuotekehitysprojektista, sen suunnittelemisesta, toteutuksesta ja raportoinnista. Hän osaa hahmottaa oman alansa mukaisen roolin ja kykenee kommunikoimaan tehokkaasti muiden alojen edustajien kanssa. Hän osaa tunnistaa asiakasryhmät ja heidän tarpeensa sekä ymmärtää luovan työn ja konseptisuunnittelun menetelmät sekä roolinsa prosessissa. Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin suunnitellun tuotteen tai palvelun kaupallistamiseksi ja suunnitella sen lanseerauksen markkinoille. Lisäksi opiskelija osaa laatia tuotekehitysprojektin keskeiset dokumentit, kuten tarvekartoituksen, vaatimusmäärittelyn, luonnokset, luonnosten evaluoinnin sekä soveltuvin osin tuotedokumentaation.
Keskeiset sisällöt- Tuotekehitysprojekti ja prosessi
- Liiketoimintamallin muotoilu
- Monialainen projektityöskentely
SuoritustavatIntegroitu tuotekehitys 15 op koostuu kolmesta opintojaksosta:
XIE601 Integroitu tuotekehitys 1, 5 op
XIE602 Integroitu tuotekehitys 2, 5 op
XIE603 Integroitu tuotekehitys 3, 5 op

Opinnot voi suorittaa joustavasti 5 - 15 opintopisteen laajuisina. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että 5 opintopistettä opiskelija saa osallistumalla projektin toteutukseen. 10 opintopistettä muodostuu siten, että opiskelija tekee projektiin ja teoriaan liittyviä henkilökohtaisia tehtäviä. 15 opintopistettä hän voi saada pohtimalla ja reflektoimalla prosessia teorian ja käytännön toteutuksen näkökulmasta.

Opiskelija osaa myös rakentaa tai ohjeistaa prototyypin rakentamisen. (5 op). Edelleen opiskelija tunnistaa alan keskeiset kirjallisuuslähteet ja osaa kytkeä niissä esitetyt teoreettiset näkökohdat käytännön toteutukseen.(10 op). Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti tuotekehitysprosessia ja havaitsemaan siinä esiintyvät kehittämistä vaativat kohdat sekä suunnittelemaan tarvittavat kehitystoimenpiteet.(15 op)
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliUlrich-Eppinger: Product Design and Development. Hietikko, E.: Tuotekehitystoiminta. Opettajan erikseen nimeämä liiketoimintamallimateriaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTolppi Veli-Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.