Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 XEY102
NimiYmpäristötietous
Nimi englanniksiEnvironmental Studies
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson aluksi opiskelija perehtyy ympäristönsuojelun lähtökohtiin ja luonnon suojelutarpeisiin. Opintojakson aikana hän oppii ymmärtämään puhtaan maaperän, vesistön ja ilmakehän merkityksen ihmisen ja luonnon kannalta. Hän oppii hahmottamaan niissä tapahtuvat ilmiöt, jotka ihmisen toiminnasta aiheutuvat. Opintojakson jälkeen hän osaa tarkastella rakennettua ympäristöä ottaen huomioon ihmisen olemassa olon reunaehdot ja luonnonvarojen kestävän käytön. Opiskelijalle tulee tutuksi eri aloihin liittyvät ympäristökysymykset ja eri teollisuusalojen ja liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistustekniikat.

Opintojakso sopii kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille.
Keskeiset sisällöt- ympäristötekniikan eri osa-alueet (maaperä, vesistö, ilmakehä) ja ympäristönsuojelun tavoitteet
- aineiden ja veden kierto ekosysteemissä
- maankäyttö ja luonnonvarat (malmi- ja mineraalivarannot, metsien puuvaranto ja puunkäyttö, pilaantuneet maa-alueet, rakennettu ympäristö)
- veden laatu ja vesistökuormitus
- jätehuolto (jätelajit)
- keskeiset ympäristömääräykset ja ympäristölupamenettely
- lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely
- vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät ja tuotteiden ympäristömerkintä
- yhdyskunnan eri toimintojen (energiantuotanto, teollisuus, palvelutoiminnot) aiheuttama ympäristökuormitus ja liikenteen (maa-, vesi- ja lentoliikenne) aiheuttama ympäristökuormitus
SuoritustavatOpintojakson suoritus arvioidaan kokeen ja etätehtävinä suoritettujen harjoitustöiden avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Koe muodostaa pääosan opintojakson arvosanasta (70%) ja ryhmänä raportoitava laajempi harjoitustyö vaikuttaa 30 %. (Muut harjoitustyöt arvostellaan hyväksytty/hylätty).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitustöinä itsenäisesti työstetty materiaali, joiden lähteenä mm. Valtion ympäristöhallinnon, Finlexin, SFS:n ja Motivan sähköinen palvelu.
Edeltävät opinnotTietotekniset perustaidot (tekstinkäsittely ja tiedonhaku)
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöAntikainen Eero

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.