Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAVURH02
NimiUrheiluakatemiaopinnot 2
Nimi englanniksiCombining Studies and Sports 2
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- tuntee kahden uran tuoman kokonaiskuorman reunaehdot ja osaa ennakoida mahdollisia muutostarpeita
- osaa neuvotella mahdollisista vaihtoehtoisista opintojen suoritustavoista sekä akatemian tukipalveluista
- osaa toteuttaa kahta uraa koskevia suunnitelmia sekä tarvittaessa tehdä rohkeitakin valintoja tavoitteena olevien tulosten parantamiseksi
- tunnistaa urheilu- ja opiskelu-uran mahdolliset synergian paikat (harjoittelut, opinnäytteet jne.)
- osaa arvioida akatemiatoiminnan hyödyllisyyttä omasta näkökulmastaan
Keskeiset sisällöt- Savonian ja urheiluakatemian yhteistyö urheilevan opiskelijan tukena
- kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS/HOVS) päivittäminen
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- oman kehittymisen arviointi
- akatemiatoiminnan arviointi
Suoritustavat- akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
- henkilökohtainen keskustelu/yhteydenpito akatemiakoordinaattorin kanssa
- palautekeskustelu tai arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen (urheiluakatemia)
- vaihtoehtoisia suoritustapoja mm. vertaisurheilijana toimiminen, kahden uran tekemiseen liittyvän blogin pitäminen, rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksiin osallistuminen ja akatemian järjestämille, urheilu-uraa tukeville luennoille osallistuminen (neuvoteltava erikseen)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVenhovaara Pirjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.