Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SASKE100
NimiKirjallinen suomen kieli, B2-taso
Nimi englanniksiFinnish Language, written skills, B2-level
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa.
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä.
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä kirjallisesti.
- referoida ja viitata tietolähteisiin.
- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.
Keskeiset sisällötB2-tason kirjoittamiseen keskittyvä opintojakso harjaannuttaa keskitason kirjoittamistaitoja ja tekstinymmärrystaitoja. Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja opiskelijan oman alan artikkeleihin ja yksinkertaisiin tieteellisiin teksteihin. Kirjoitetaan erilaisia tekstejä (esseet, referaatit, muistiot) ja opitaan raportoimaan työelämässä ja korkeakouluopinnoissa. Tehdään luovia kirjoittamisharjoituksia. Kerrataan ja opitaan keskitason kielioppia (lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä, sivulauseiden sujuva käyttö, harvinaiset sijamuodot komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi).
SuoritustavatVerkkoluennot, kirjoittamis- ja tekstinymmärrysharjoitukset, itsearviointi, vertaisarviointi, projektimainen ryhmätyö.
Opiskelija voi suorittaa koko 15 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisen opintojakson. Tämä opintojakso voidaan suorittaa kokonaan etäopiskeluna.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotVähintään B1-tason kielitaito. Ei edellytä YKI-testitulosta.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRaatikainen Kukka-Maaria

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.