Etäterapiapalvelujen asiantuntija

#savoniaAMK #osaajakoulutus

Osaajakoulutus: Etäterapiapalvelujen asiantuntija

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 300 €

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyössä etäterapiapalveluiden asiantuntija -osaajakoulutuksen 30 op verkossa 20.1.-30.11.2022.

Seuraava toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksessa perehdyt etäterapioissa hyödynnettäviin teknisiin ja digitaalisiin välineisiin käytännön kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtuaaliympäristössä tapahtuvaan eri-ikäisten verkkovuorovaikutukseen ja -ohjaukseen. Koulutuksen aikana testaat ja kokeilet erilaisia ratkaisuja ja välineitä oman asiakkaasi kanssa.

Sinulla on mahdollisuus kokeilla laitteita sovittujen tapaamisten aikana. Opinnot suoritettuasi saat etäterapia-asiantuntijan osaamismerkin eli Open Badgen.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu verkossa Moodle-alustalla. Etänä toteutettavia 4 tunnin tapaamisia on 10. 

Etätapaamiset kevät 2022:

  • 20.-21.1.2022
  • 18.3.2022
  • 22.4.2022
  • 20.5.2022
  • 10.6.2022

Syksyn päivät ilmoitetaan myöhemmin.
Tarkempi opetussuunnitelma.

Ilmoittautumiset avoimen amk:n koulutuskalenterissa 31.12.2021 mennessä.

Annamme mielellämme lisätietoja koulutuksesta:

Saijamari Hiltunen saijamari.hiltunen@savonia.fi

Antti Alamäki antti.alamaki@karelia.fi

Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.