Tunne Savo(nia)

#savoniaAMK

Vahvista asemaasi ja kilpailukykyäsi työmarkkinoilla

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 900 €
Aloituspaikat: Savoniassa 15
Haku koulutukseen: Täydennyshaku 24. – 28.8.2020
Koulutuksen ajankohta: 4.9.2020–31.7.2022

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.  

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. 

Biotalouden erikoistumiskoulutus Itä-Suomi www-sivulle >>

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Tavoitteet

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan koulutettava:

  1. osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
  2. hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit, ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
  3. kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
  4. osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
  5. kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
  6. osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
  7. tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön.

Koulutuksen sisältö

Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen rakenne on esitelty seuraavassa kuvassa.

Opetussuunnitelma verkossa >>

Toteutus

Itä-Suomessa Biotalouden erikoistumiskoulutuksesta (30 op) vastaavat yhdessä Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta ja seuraava koulutus alkaa syksyllä 2020. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina koostuen pääasiallisesti verkko-opinnoista, mutta myös lähiopintopäivistä. Opetus ja oppiminen rakentuvat yrityskohtaisten kehittämistehtävien ympärille.

Ajankohta

4.9.2020–31.7.2022; lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Hinta

900 € / osallistuja (alv 0%)

Hakeminen

Koulutuksen täydennyshakuaika alkaa 24.8.2020 klo 9.00 ja päättyy 28.8.2020 klo 15.00. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan 31.8.2020 ja valittujen täytyy vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 2.9.2020 klo 12 mennessä.

Täydennyshaku toteutetaan Savonia-ammattikorkeakouluun sekä Karelia-ammattikorkeakouluun. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan koulutuksen verkkosivuilla kun haku alkaa. Lisätiedot koulutukseen hausta >> 

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu:
Harri Auvinen, harri.auvinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 6923

Itä-Suomen yliopisto:
Laura Tomppo, laura.tomppo(at)uef.fi, puh. 040 355 2541

Karelia-ammattikorkeakoulu:
Jarmo Mäkelä, jarmo.makela(at)karelia.fi, puh. 050 563 2183