Korkeakouludiplomi: Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

#savoniaAMK

Korkeakouludiplomi: Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1.1.2022 alkaen 15 euroa /opintopiste. 5 op opintojakso maksaa 75 euroa.

Non-stop-opintojakso on maksuton, kun ilmoittaudut ja aloitat opiskelun ennen 31.12.2021. Lisäksi Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen Avoimen amk:n koulutuskalenterissa

Nonstop-opintojaksoille maksuton ilmoittautuminen 17.8.2021 – 31.12.2021 ja maksullinen 3.1. – 30.4.2022 (opiskeluaika 15.9.2021 – 31.7.2022)

Kevään 2022 muille opintojaksoille ilmoittautuminen 22. – 31.12.2021

Kesän 2022 muille opintojaksoille ilmoittautuminen 14.3. – 22.4.2022

Kohderyhmä

Jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen avaavat tietä työmarkkinoilla menestymiseen. Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomi yhdistää yrityksen tai organisaation johtamisen ja vastuullisuusnäkökulmat. Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot opiskellaan monialaisissa ryhmissä yhdessä yamk-tutkinto-opiskelijoiden kanssa, mikä mahdollistaa laajan verkottumisen ja dialogin eri alojen toimijoiden kanssa.

Koulutuksesta hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Valitsemalla englanninkielisiä opintoja voi kehittää myös kielitaitoaan ja kv-valmiuksiaan.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat yamk-tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Lue lisää Savonian joustavasta väylästä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Tavoitteet ja sisällöt

  • Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 op, nonstop
  • vaihtoehtoisesti sama englanninkielisenä Strategic Thinking and Future Orientation 5 ects, nonstop
  • Innovaatio-osaaminen 5 op, nonstop
  • Vastuullinen liiketoiminta 5 op, nonstop
  • Strateginen projektiosaaminen​ 5 op, nonstop
  • Vaihtoehtoisesti sama englanninkielisenä Strategic Project Knowledge​ 5 ects, nonstop
  • Monikulttuuristuva työympäristö 5 op, nonstop
  • Sustainable development and climate change, what has it to do with me? -> 5 ects, tarjolla erikseen syksyllä 2021 ja keväällä 2022 ja kesällä 2022
  • Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin 5 op, tarjolla erikseen syksyllä 2021 ja keväällä 2022 ja kesällä 2022

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Suorittaminen

Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -korkeakouludiplomi koostuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Korkeakouludiplomin laajuus on 30 op ja sen suorittamiseen tarvitaan 6 opintojaksoa. Kun on suorittanut diplomiin kuuluvia opintoja vähintään 30 op, saa vastuullisen johtamisen ja verkostotyön (YAMK-taso) digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Huom! Kaksi opintojaksoa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisenä. Ne voi sisällyttää korkeakouludiplomiin vain yhden kerran.

Digitaalinen osaamismerkki

Kun sinulla on koossa 30 op korkeakouludiplomiin kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi diplomiin kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Löydät yksittäiset suoritukset Oma opintopolku -palvelusta. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Lisätietoja:
avoinamk@savonia.fi

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.