Liikunta- ja ravitsemushoito

#korkeakouludiplomi
#diplomikoulutus

Korkeakouludiplomi: Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Ennen 31.7.2021 aloitetut opintojaksot ovat maksuttomia. 1.8.2021 alkaen: Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: lukukausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa).
Haku koulutukseen:

 • Syksyn 2021 opintoihin ilmoittautuminen 16.8.-3.9.2021
 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.-30.11.2021
 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen, aika vahvistuu myöhemmin

Ilmoittautuminen diplomiin sisältyville opintojaksoille on avoimen amk:n koulutuskalenterissa em. ajankohtina.

Liikunta- ja ravitsemushoidon korkeakouludiplomi on tarkoitettu syventämään kaikkien terveysalan ammattilaisten liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. Diplomin suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta ja myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kenelle:

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on nostaa esille liikunnan ja ravitsemuksen terveyttä sekä sairauksien hoitoa edistävät moninaiset mutta toistaiseksi alihyödynnetyt mahdollisuudet terveydenhuollossa. Koulutus antaa valmiuksia liikunta- ja ravitsemushoidon tarpeen tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen terveysalan eri ammateissa. Suosituksena koulutukseen osallistumiselle on voimassa olevien valtakunnallisten liikunta- ja ravitsemussuositusten hyvä perusosaaminen.

Sisältö:

 • Erityisruokavaliot
 • Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito
 • Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä
 • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina / Uniterveys hyvinvoinnin voimavaraksi – Liikunnan ja ravitsemuksen näkökulma (yamk-taso)
 • Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen
 • Liikunta ja ravitsemus lapsen terveyden keskiössä – Tutkimustieto liikkeeksi ja lautaselle
 • Ravitsemushoito ruuansulatuskavanavan sairauksissa
 • Ikäihmisen ravitsemushoito on osa hoitotyötä – Ikääntyneen ravitsemussuositukset käytäntöön

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Opetusmuoto:

Liikunta- ja ravitsemushoidon opinnot koostuvat kahdeksasta eri opintojaksosta, kukin 5 op. Korkeakouludiplomiin tarvitaan kuusi opintojaksoa, sen laajuus on 30 op. Kun on suorittanut 30 op, saa liikunta- ja ravitsemushoidon osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Koulutuksen osaamismerkki.

Kun sinulla on koossa 30 op diplomiin kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoin.amk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi diplomiin kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.