Mielenterveys- ja päihdetyö

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus: Mielenterveys- ja päihdetyö 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0 %)
Haku koulutukseen: 6.4.–16.5.2021
Koulutuksen ajankohta: 9.9.2021–21.5.2022

Vahvista osaamistasi – valmistaudu tulevaan! Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- tai terveysalan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.

Tavoitteet

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Sisältö

  • Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen 5 op
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
  • Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkostojen kanssa 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä ja -ohjaus 5 op
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi.

Koulutus järjestetään yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Ajankohta

9.9.2021–21.5.2022

Lähipäivät: torstai ja perjantai klo 9-16

  • 9.–10.9., 14.–15.10., 11.–12.11. ja 9.–10.12.2021
  • 13.–14.1., 10.–11.2., 17.–18.3., 21.–22.4. ja 19.–20.5.2022

Hinta

1500 € / osallistuja (alv 0 %)

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen 6.4.–16.5.2021.

Valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 26.5.2021 ja valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 9.6.2021 mennessä.

Lisätiedot

Marja-Liisa Rissanen, 044 785 6445 tai marja-liisa.rissanen@savonia.fi
Katri Savolainen, 044 785 6007 tai katri.savolainen@savonia.fi