Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%)
Haku koulutukseen: 15.3. – 5.4.2021
Koulutuksen ajankohta: 6.9.2021-18.5.2022

Tule kouluttautumaan Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Koulutuksen esite

Kohderyhmä

Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Sisältö ja tavoitteet

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoitumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista. Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta, kun taas kolmas moduuli käsittelee vastaanottotoimintaa käytäntö- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta. 

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija: 

  • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot.
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä. 
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin.
  • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja hoito-ja palveluketjujen kehitys-ja uudistamistyöhön.

Koulutuksen opetussuunnitelma

Ajankohta

Koulutus tapahtuu välillä: 6.9.2021-18.5.2022
Lähipäivät 2021: 6.-7.9., 5.10., 18.11., 16.12.2021
Lähipäivät 2022: 17.-18.1., 24.2., 24.-25.3., 21.4., 18.5.2022.

Hinta

Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%), laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu 2021 ja helmikuu 2022)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 15.3. – 5.4.2021 välisenä aikana.
Sähköinen hakulomake aukeaa tällä sivulla.

Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.4.2021
Opiskelupaikan vastaanotto 23.4.2021 mennessä.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Marja-Anneli Hynynen 044-785 6460 tai marja-anneli.hynynen@savonia.fi