Uudistava johtajuus

#korkeakouludiplomi
#diplomikoulutus

Korkeakouludiplomi: Uudistava johtajuus

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1.1.2022 jälkeen alkavat opintojaksot maksavat 15 euroa / opintopiste. 5 op opintojakson hinta 75 on euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Haku koulutukseen:

 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22. – 6.12.2021
 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen 14.3. – 22.4.2022

Ilmoittautuminen diplomiin sisältyville opintojaksoille on avoimen amk:n koulutuskalenterissa em. ajankohtina.

Kenelle:

Uudistava johtajuus -korkeakouludiplomin suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Siitä on hyötyä esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Sisältö:

 • Lean-johtamisen perusteet 5 op
 • Lean-johtamisen jatkokurssi 3 op
 • Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5 op
 • Service Design Thinking 5 op
 • Muutosjohtaminen 5 op
 • Tuloksekas esimiestyö / Tuloksekas johtaminen 5 op
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen 5 op
 • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5 op
 • Fasilitoinnin perusteet 3 op

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Suorittaminen:

Verkko-opinnot. Uudistavan johtajuuden diplomi koostuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Korkeakouludiplomin laajuus on 30 op ja sen suorittamiseen tarvitaan 6-7 opintojaksoa. Kun opiskelija on suorittanut diplomin opintoja vähintään 30 op, saa hän uudistavan johtamisen digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Kuva osaamismerkistä.

Kun sinulla on koossa 30 op diplomiin kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi diplomiin kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Lisätietoja:

avoinamk@savonia.fi

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.