Varhaisiän musiikkikasvatus

#korkeakouludiplomi
#diplomikoulutus

Korkeakouludiplomi: Varhaisiän musiikkikasvatus

Koulutuksen laajuus: 35 op
Koulutuksen ajankohta: 27.8.2021–26.8.2022 (1 vuosi)
Haku koulutukseen: 1.-14.4.2021
Aloituspaikat: 20
Koulutuksen hinta: Vuonna 2021 aloitetut avoimen amk:n opinnot voi suorittaa maksutta.
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Microkadun kampus sekä Kuopion Musiikkikeskus

Korkeakouludiplomikoulutus on Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa järjestettävä lasten varhaisiän musiikkikasvatukseen keskittyvä täsmäkoulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista ja laajentaa valmiuksia toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tavoitteena on lasten erilaisten tarpeiden huomioiminen ja uusien työtapojen ideointi varhaisiän musiikkikasvatukseen.  

Kenelle:

 • Musiikkipedagogit (AMK) ja musiikin maisterit, joilla opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
 • Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit, joilla on varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot sekä musiikillista osaamista.  

Sosionomin (AMK)-kelpoisuusvaatimus: toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). 

Sisältö:

 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5 op TAI
 • Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen I 5 op
 • Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen 10 op
 • Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen II 5 op
 • Harjoittelu 15 op

Opetussuunnitelma verkossa >>

Opetusmuoto:


Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.  Monimuoto-opiskeluun sisältyy kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, vertaisohjausta ja -oppimista, työelämäläheistä opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä ja itsearviointia. 

Korkeakouludiplomin laajuus on 35 opintopistettä ja opiskeluaika on 1 vuosi. 35 opintopistettä vaatii noin 930 tuntia opiskelijan työtä. 

Syksyn 2021 lähipäivät Kuopiossa

 • 27.-28.8.2021
 • 17.-18.9.2021
 • 12.-13.11.2021
 • 21.-22.1.2022
 • 25.-26.3.2022
 • Päätösseminaari 26.8.2022

Lisäksi opintoihin kuuluu 4 harjoitteluihin liittyvää webinaaria.

Opiskelijavalinnat:

Koulutuksessa edellytetään aikaisempaa musiikillista ja pedagogista koulutusta ja/tai kokemusta. Ilmoittautuneet toimittavat näytön musiikillisesta osaamisestaan sähköpostitse osoitteeseen jo.musita@savonia.fi ilmoittautumisajan loppuun mennessä (14.4.2021). Musiikinmaisterin, musiikkipedagogin tai muusikon musiikilliseksi näytteeksi riittää todistus suoritetusta tutkinnosta.

Linkki ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen avautuu 1.4.2021.

Ilmoittautuneet kutsutaan 29.4.2021 etänä toteutettavaan haastatteluun, jonka tarkempi aikataulu ja linkki lähetetään ilmoitettuun sähköpostiin 23.4.2021 mennessä.  Huom. Vain ne ilmoittautuneet, jotka toimittavat musiikillisen osaamisen näytön / todistuksen suoritetusta musiikkialan tutkinnosta ja osallistuvat haastatteluun, otetaan huomioon.  

Tarkemmat ohjeet musiikillisen näytön toimittamisesta osalta saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse 12.5.2021 mennessä. Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan 31.5.2021 mennessä.

Ota yhteyttä:

Hanna Turunen, hanna.turunen(at)savonia.fi
Terhi Rissanen, terhi.rissanen(at)savonia.fi

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus, josta opiskelija saa todistuksen. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Korkeakouludiplomiopintoihin kuuluvia opintojaksoja voidaan soveltuvin osin sisällyttää AMK-tasoisiin tutkintoihin johtaviin opintoihin.