Kliinisen osaamisen edelläkävijä

#osaamisenpainoala

Kliininen osaaminen koostuu terveysalan työntekijöiden monipuolisesta osaamisesta, jota sovelletaan päivittäin terveyspalveluiden tuottamisessa. Kliininen osaaminen syntyy yhdistettäessä näyttöön perustuvatieto ja käytännön taidot terveydenhuollossa.

”Kliininen osaaminen sosiaali- ja terveysalalla tarkoittaa asiakkaaseen ja potilaaseen kohdistuvaa, käytännönläheistä työtä ja terveyspalveluiden tuottamista. Osaaminen edellyttää tietoja, taitoja ja motivaatiota oman osaamisen käytössä ja kehittämisessä. Kliininen osaaminen perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja alan vaikuttaviksi arvioitujen tutkimus-, hoito- ja toimintakäytänteiden sekä niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Tällainen osaaminen syntyy tutkitun tiedon ja käytännön taitojen yhdistyessä tilanteiden mukaisesti ja sitä tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri ammattiryhmiin kuuluvien ammattilaisten kanssa.” 

Tarkemmin asiantuntijoidemme ajatuksia kliinisestä osaamisesta voit kuunnella Marja Silen-Lipposen ja Leena Tikan podcastista >>

Savonia tarjoaa jatkuvan oppimisen koulutusta terveysalalle suuntautuville, uusiin työtehtäviin pätevöityville työntekijöille ja erityistehtäviin pyrkiville asiantuntijoille.

Ryhmä opiskelijoita istuu luokassa.

Alalle aikovat

Löydät tarjonnastamme mm. avoimen AMK:n kursseja sekä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia.

Elvytetään simulaationukkea

Osaamisen päivittäjät

Hyödynnä laajaa avoimen AMK:n ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.

Tablettitietokone, jonka näytöllä terveystietosovellus.

Erityispätevyyttä hakevat

Erikoistumiskoulutukset ja YAMK-opinnot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia.

Kliininen osaaminen kehittyy tutkimuksen, teknologian ja ihmisten käyttäytymisen mukana.  Kaikki tämä vaikuttaa käynnissä olevaan kliinisen työn murrokseen, joka uudistaa työprosesseja, työnkuvia ja palvelurakenteita. Savonia on aktiivisesti mukana kehittämässä kliinisen osaamisen koulutusta lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Tavoitteenamme on olla kansallisesti ja kansainvälisesti huippuluokan kouluttaja, ja tuomme tämän osaamisen asiakkaidemme ja opiskelijoidemme käyttöön!

Tarjoamme laaja-alaisesti kliinistä koulutusta eri tarpeisiin ja tilanteisiin

Erityisiä osaamiskärkiämme ovat:

Nuoren kädet pitelevät vanhuksen kättä.

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen aktiivista, ja oireenmukaista hoitoa. Tarjoamme asiantuntevaa koulutusta saattohoidosta, kärsimysten lievityksestä ja elämänlaadun vaalimisesta.

Käden asemointia röngenkuvausta varten.

Asiakkaan tutkiminen

Haluatko päivittää osaamistasi asiakkaan tutkimisessa osana toimintakyvyn arviointia? Tarjoamme joustavasti käytännönläheisiä koulutuksia, joissa laaja-alainen, terveysalan eri ammattien monialainen tutkiminen ja toimintakyky yhdistyvät.

Graafinen kuva aivoista.

Aivoterveys

Hyvä aivoterveys on edellytys toimintakyvylle elämän eri osa-alueilla. Aivoterveyttä uhkaavat mm. sairaudet, liikunnan vähäisyys, heikko ravitsemus, unenlaatu ja määrä sekä yksinäisyys. Tule edistämään omaa ja asiakkaittesi aivoterveyttä ja hyvinvointia.

Asiantuntijoidemme lisäksi tarjoamme käyttöösi kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaniemme parasta osaamista.

Meillä opiskelet joustavasti kotisohvallasi tai bussin penkillä joustavien etäoppimisratkaisujemme avulla, toisaalta pääset kehittämään kädentaitojasi ja vuorovaikutusta havainnollisissa taitopajoissamme.  Opiskelu on pilkottu sopiviksi osiksi, joista voit valita itsellesi sopivan kokonaisuuden, elämäntilanteeseesi sopivassa aikataulussa. Näin pääset pätevöitymään unelmatyöhösi sujuvasti työn ja henkilökohtaisen elämän rinnalla.

Avoimet ja täydennyskoulutukset voidaan soveltuvin osin hyväksilukea terveysalan eri tutkintoihin, mikäli päädyt opiskelemaan terveysalaa!

Tutustu tarjontaamme

Tutkintokoulutukset – AMK ja ylempi AMK

AMK-koulutukset ovat tarkoitettu vähintään toiseen asteen tutkinnon suorittaneille hakijoille ikään katsomatta. Osa koulutuksista toteutetaan monimuotototeutuksina, jolloin opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkon kautta. Ylempi AMK-koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon jo suorittaneille hakijoille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki ylemmät AMK-koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksina, jolloin opiskella voi myös töiden ohella. 

Tammikuun 2021 haussa voi hakea Bachelor of Health Care, Registered Nurse ja Master’s Degree Programme in Digital Health -koulutuksiin. Opinnot käynnistyvät syksyllä 2021.

Kevään 2021 yhteishaussa on alla olevat koulutukset, opinnot käynnistyvät syksyllä 2021

Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja (ylempi AMK), kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointikoordinaattori
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutus

Katso kevään 2021 yhteishaun koulutuksia AMK- ja YAMK-tutkinnot -sivulta.

Ollut haussa syksyllä 2020, koulutus alkaa tammikuussa 2021

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Ensihoidon johtaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla

Täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

 

Keväällä 2021 alkavat

 • Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen 30 op
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntija 30 op

Syksyllä 2021 alkavat

 • Aivoterveyden edistäminen 30 op
 • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta 30 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyö 30 op
 • Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä 30 op
 • Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op
 • Asiakas- ja palveluohjaus 30 op
 • Lastensuojelu 30 op

 

Tutustu koulutuksiin erikoistumiskoulutusten sivuilla >>

Täydennyskoulutus, lyhyt- ja pitkäkestoiset

Eri mittaiset täydennyskoulutukset ovat joustava tapa kehittää osaamistasi. Alla olevasta taulukosta voit tutustua tarjontaamme.

Koulutuksen nimi

Alkupvm.

Loppupvm.

Ilm. päättyy

Fysioterapia olkapään ongelmissa 21.5.2021
22.5.2021
30.4.2021
Hengitysvajauspotilaan hoito ja seuranta 26.5.2021
26.5.2021
5.5.2021
Turvallinen lihasinjektio -verkkokoulutus 4.5.2020
31.5.2021
30.5.2021
Palvelurobotiikka tutuksi -verkkokoulutus 1.1.2021
31.5.2021
30.5.2021
Perioperatiivisen hoitotyön täydennyskoulutus 30 op 11.10.2021
10.10.2022
31.5.2021
Uniapnepotilaiden varhainen tunnistaminen -verkkokoulutus 16.3.2021
15.6.2021
15.6.2021
Kliinisesti erikoistunut osaaja: Uroterapia 30 op 14.10.2021
18.11.2022
16.8.2021

Avoin AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja, useamman opintojakson muodostamia opintokokonaisuuksia, polkuopintoja (tavoitteena tutkinto) tai täydentää aikaisemmin kesken jääneitä tutkinto-opintoja. Opetusta järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

 

Avoin nonstop-verkkokoulutus

Ilmoittautuminen Savonian koulutuskalenterissa.

 • Turvallinen lihasinjektio 3 h
 • Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op
 • Näyttöön perustuva haavanhoito 1 op
 • Haavakipu ja sen hoito 1 op
 • Diabeettisen jalkahaavan hoidon periaatteet 1 op
 • Haavapotilaan ravitsemus 1 op
 • Palliatiivinen haavanhoito 1 op

 

Keväällä 2021 toteutuvat nämä avoimet koulutukset

Koulutusten sisältöihin voit tutustua nettisivuillamme. Ilmoittautuminen on päättynyt.

 • Hammaslääketieteellinen kuvantaminen ja potilaan ohjaus
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla
 • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
 • Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito
 • Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
 • Biopankki (yamk-taso)
 • Lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (yamk-taso)

Kesän 2021 tarjonta

Ilmoittautuminen 15.3. – 30.4. Savonian koulutuskalenterissa

Sisältöihin voit tutustua nettisivuillamme.

 • Biopankki 5 op
 • Erityisruokavaliot 5 op
 • Ikäihmisten ravitsemushoito on osa hoitotyötä. Ikääntyneen ravitsemussuositukset käytäntöön 5 op
 • Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa 5 op
 • Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito 5 op
 • Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä 5 op

Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.

 

Erikoistilat ja -laitteet käytössäsi

Simulaatiokeskus

Savilahden kampusalueella sijaitseva Savonian simulaatiokeskus tarjoaa erinomaiset taitopaja- ja full scale harjoittelutilat ammatilliseen täydennyskoulutukseen.  

VireTori

VireTori on Savonian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hyvinvointialan palveluiden tuottoa sekä pyörittämään omaa vastaanottotoimintaa. VireTorilla harjoittelevat mm. fysioterapia-, terveydenhoitaja-, ja sairaanhoitajaopiskelijat. VireTorilla toteutetaan matalan kynnyksen terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa, toimintakykykartoituksia sekä kuntotestausta.

Kansainvälisyys kliinisen osaamisen painoalalla

Kliinisen osaamisen painoalan vaikuttavuus levittäytyy myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Olemme mukana kansainvälisissä hankkeissa, joissa saamme kansainvälistä osaamista hyödynnettyä täällä Suomessa. Toisaalta olemme myös viemässä omaa osaamistamme ulkomaille. Alla kooste muutamasta ajankohtaisesta kansainvälisestä hankkeesta.

Future Technologies in Education
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata tulevaan työvoimatarpeen kasvuun kehittämällä terveysalan koulutuksen tarjontaa. Hankkeessa hyödynnetään autenttisia virtuaalitekniikan mahdollistamia oppimisympäristöjä. Hankkeen aikana rakennetuissa oppimisympäristöissä kouluttautuu noin 270 henkilöä. Kohderyhmänä ovat laboratorioalan ja perioperatiivisen hoitotyön opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on hyväksi havaittujen oppimisympäristöjen ja toimintamallien selvittäminen sekä virtuaalisen opintokokonaisuuden rakentaminen. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

InovSafecare – Educating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings
InovSafeCare-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyn ja erityisesti aikaisempaa paremman aseptisen toiminnan koulutukseen sekä terveydenhuollon opiskelijoiden että ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeesta hyötyvät myös terveydenhuollon organisaatiot, terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstö ja viime kädessä terveydenhuoltopalvelujen käyttäjät eli asiakkaat ja potilaat. Työtä tehdään yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Kliinisen osaamisen kansainvälistä työtä tehdään myös Savonian soveltavan hyvinvointiteknologian painoalalla