Työkykykoordinaattorikoulutus

Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op

Koulutuksen laajuus: 10 op
Koulutus alkaa: 20.9.2021
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Savilahden kampus (Microkatu 1)
Koulutuksen hinta: Syksyn 2021 opintojakso 5 op maksuton ja kevään 2022 opintojakso 5 op 75 €
Ilmoittautuminen koulutukseen: Savonian avoimen ammattikorkeakoulun koulutuskalenterin kautta (tulossa kalenteriin myöhemmin)

Hanki monipuoliset valmiudet työkyvyn koordinoitiin

Sinä, joka haluat lisätä osaamistasi työkyvystä, työllistymisestä, kuntoutuksesta ja monialaisesta yhteistyöstä, niin työkykykoordinaattorikoulutus voi olla sinua varten. Koulutus on tarkoitettu erialojen ammattilaisille ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai työpaikkansa HR-tehtävissä. Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat; työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op).

Opintojaksojen aikana opit perusosaamista työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Opit tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita. Toisen osion aikana saat ohjaustyön perusosaamista sekä opit toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Lisäksi opit tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Tavoitteena on, että kykenet edistämään kestävään työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.

Sinä, joka haluat palveluihin arvostavaa suhtautumista ihmiseen. Keskittymistä siihen, mitä yksilö osaa ja mikä häntä kiinnostaa. Tule kehittämään ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Voit olla kehittämässä nykyistä parempia palveluita sekä ammattilaisten monipuolisempaa osaamista ja tiiviimpää yhteistyötä. Tule hankkimaan osaamista, jolla voit rakentaa mahdollisuuksia työllistymiseen ja työkykyyn sekä poistamaan esteitä!

Ilmoittautuminen

Koulutus toteutuu avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintojen hinta on syksyn 2021 osalta maksuton ja kevään 2022 osalta 75 €. Ilmoittautuminen tapahtuu ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun koulutuskalenterin kautta.

Toteutus ja opintojen rakenne

Koulutus toteutuu avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoina.

Työkykykoordinaattorikoulutus on kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta 5 opintopisteen suuruisesta opintojaksosta, jotka ovat
1) Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
2) Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisen opintojakson aikana opitaan työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta sekä tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita.
Koulutuskokonaisuuden toisen opintojakson aikana opitaan ohjaustyön perusosaamista sekä toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Yhteyshenkilö: Mari Tuppurainen, mari.tuppurainen@savonia.fi, puh. 0407856107

Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.