Valaistussuunnittelun koulutus

#täydennyskoulutus
#hankekoulutus

Valaistussuunnittelun koulutus

Koulutuksen laajuus: 60 op
Koulutuksen ajankohta: 23.8.2021–31.5.2022
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Savilahden kampus (Microkatu 1)
Koulutuksen hinta: maksuton
Haku koulutukseen: Päättynyt
Aloituspaikat: –

Hanki monipuoliset valmiudet valaistuksen suunnitteluun

Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka tutustuttaa sinut kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa pääset soveltamaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä, oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdyt uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Sisältö

Syksyn 2021 opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun. Syksyn aiheina ovat: 

 • Kaupunkivalaistus (10 op); opintojakson opetus kytkeytyy koko syksyn kestävän suunnitteluharjoitustyön laatimiseen
 • Valoilmaisu ja tapahtumat (10 op); opintojaksossa erityisenä fokuksena on luova valonkäyttö kaupunkitilassa valotaiteessa ja tapahtumissa 
 • Valo, ympäristö ja ihminen (10 op); opintojaksolla perehdytään siihen, minkälaisia vaikutuksia valolla ja valaistussuunnittelulla on luontoon ja ympäristöön, ja toisaalta miten valaistuksella voidaan vaikuttaa turvallisuuteen ja hyvinvointiin

Kevään 2022 opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Kevään aiheina ovat: 

 • Sisätilojen valaistus (10 op); opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja
 • Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op); opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi 
 • Valo ja ihminen (10 op); opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi

Kenelle?

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne.) sekä valoilmaisuun tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset. Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.

Toteutus ja lähiopetuspäivät

 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Opinnoissa hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Opintojaksot sisältävät mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja.
 • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja opintojakson tuloksia esittelevän portfolion palauttamista hyväksytysti.

Opintokokonaisuuden toteuttavat Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kouluttajat sekä muut valaistusalan asiantuntijat. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

 • Suunnitellut lähiopetuspäivät syksyllä 2021 ovat: pe 10.9.-la 11.9., pe 1.10.-la 2.10., la 9.10., to 4.11. – pe 5.11., to 18.11. – pe 19.11. ja la 11.12.
 • Kevään 2022 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku koulutukseen: 12. – 30.4.2021

Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Koulutukseen on mahdollista hakea joko koko 60 op:n opintokokonaisuuteen, pelkästään syksyn 30 op:n koulutukseen tai yksittäisille syksyn 10 op:n opintojaksoille erikseen. Marraskuussa avautuu täydennyshaku mahdollisiin vapaisiin kevään opintojaksojen paikkoihin.

Opinnoissa yksi opintopiste vastaa opiskelijalle 27 tunnin työpanosta. Hakijan on syytä huomioida opintojen vaatima työmäärä jo hakuvaiheessa itselleen sopivan koulutuksen laajutta valitesssaan, varsinkin jos opintoja aikoo suorittaa kokopäivätyön ohella.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 21. Osallistuminen koulutukseen tulee vahvistaa tai perua 4.6.2021 klo 15.00 mennessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee riittävä määrä.

Opiskelun aikaiset tuet

Koululutus on täydennyskoulutusta, joten se ei oikeuta Kelan opintotukeen eikä muihin opintososiaalisiin etuuksiin.  Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen hakeutumista opintoihin.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Sisällön osalta: Henrika Pihlajaniemi, henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi, puh. 040 708 9865

Täydennyskoulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.