Liiketalouden alan täydennyskoulutukset

#täydennyskoulutus

Liiketalouden ala

Liiketalouden ala tarjoaa yrityksille ja organisaatioille henkilöstökoulutuksia. Koulutusten ja valmennusten teemoina ovat esim:

  • johtaminen ja esimiestyö
  • myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
  • viestintä ja vuorovaikutustaidot
  • taloushallinnon eri osa-alueet
  • kansainvälinen liiketoiminta
  • tietojenkäsittely ja tietojärjestelmien kehittäminen
  • kielikoulutukset ja ammattisanastot

Henkilöstökoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeet huomioiden.

Lisätietoja:

Sari Turpeinen
suunnittelija
Puh. 044 785 5621
sari.turpeinen@savonia.fi