Luonnonvara-alan täydennyskoulutukset

#täydennyskoulutus

Luonnonvara-ala

Savonia tarjoaa täydennyskoulutusta luonnonvara-alan ammattilaisille. Voit suorittaa työn ohella kokonaisen tutkinnon (agrologi AMK tai YAMK) tai päivittää osaamistasi yksittäisillä kursseilla, luennoilla tai opintokokonaisuuksilla. Agrologi AMK -tutkinnosta saat valmiudet ruuantuotannon ammattilaiseksi. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa osaamista syvennetään ratkomalla yritysten kehityshaasteita opiskelijatiimeissä.

Savonian luonnonvara-alalla järjestetään jatkuvasti erilaisia lyhytkoulutuksia, seminaareja ja webinaareja. Monet koulutukset toteutetaan hankerahoituksella. Savonialla digitalisaatio ja etäopiskelu ovat arkipäivää. Voit osallistua useimpiin koulutuksiin myös etäyhteydellä tai suorittaa kursseja omaan tahtiin verkkomateriaalin avulla.  

Lisätietoja:

Sari Turpeinen
suunnittelija
Puh. 044 785 5621
sari.turpeinen@savonia.fi

Luonnonvara-alan koulutuksia


Traktori peltotöissä

Kasvituotanto

23.3.2021 klo 13-15.30 Turvepellot, ilmasto ja maaperä – miten vähentää muokkausta käytännössä? -webinaari

Miten turvepeltojen viljelyä voisi kehittää ilmastoviisaammaksi ja samalla huomioida talousnäkökulmat ja työmäärän? Webinaarissa kuullaan tutkimustietoa turvepeltojen maaperästä ja muokkauksen vaikutuksista turvepeltojen ilmastopäästöihin. Webinaarissa käsitellään sekä nurmen viljelyä että viljan viljelyä

Järjestetään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen hankkeiden ja Valion CARBO hiilineutraali -hankeverkoston kanssa

Peltoviljelyn vaihtoehdot -sarja (webinaarit)

24.3.klo 12:15-13.45 Avomaavihannes, inkivääri, yrittäjä, Puromäen puutarha

29.3.klo. 12.15-13.45 Syysviljat, viljelijä Olli-Pekka Ruponen, Toivon tila

Järjestäjät: Savonia-amk ja MTK-Pohjois-Savo Innostu tiedosta-hanke

8.4.2021 klo 10-12.30 Päästöistä säästöiksi – uutta nurmen hiilensidonnasta ja lieteen ammoniakkipäästöjen vähentämisestä, webinaari

Tule kuuntelemaan kuinka nurmenviljelyssä saadaan hiili sidottua peltoon ja kuinka typen hävikkiä voidaan vähentää happokäsittelyllä! Asiantuntijoina luennoimassa Luonnonvarakeskuskelta Perttu Virkajärvi ja Mari Räty.

Tilaisuus on maksullinen (50 €+alv). Tilaisuuden järjestävät VarmaNurmi ja OrVo –hankkeet yhdessä.


Yhdessä kohti uutta

Kotieläintuotanto

Emolehmätilojen talous- ja johtamiskoulutus, kevät 2021 – kevät 2022

Kolmiosainen koulutuskokonaisuus toteutetaan verkkoluentoina ja -ohjauksena. Maksimiosallistujamäärä koulutuksiin on 25 henkilöä. Koulutukset ovat maksullisia.

Osa 1: Emolehmätilan eurot

Koulutuksen ajankohdat:

To 25.3. klo 10-12

To 1.4. klo 10-12

To 8.4. klo 10-12

To 15.4. klo 10-12

To 22.4. klo 10-12

Osa 2 – Investointien suunnittelu ja maksuvalmius
Osa 3 – Emolehmätilan johtaminen

6.4.2021 klo 10-12 Käykö nautasi kuumana, osa II: Nautojen lämpökuvaus

Miten lämpökuvausta voidaan hyödyntää nautojen hyvinvoinnin seurannassa? Koulutus on maksuton ja järjestetään etäyhteydellä.

Rotat kuriin! Jyrsijöiden torjunta maatilalla webinaarit to 15.4. klo 13-15 ja ke 21.4. klo 13-15

Lisätietoja myöhemmin

29.4.2021 Lampaiden sorkkahoito

Lisätietoja myöhemmin.

Ke 19.5.2021 klo 18-20 Juoko hevosesi tarpeeksi? Hevosen nestetasapaino –koulutus

Lisätietoja myöhemmin.

Harrastekanala – koulutus harrastekanalan pitäjille

Tulossa keväällä! Lisätietoja myöhemmin.

Harrastelampuri! Koulutuskokonaisuus lampaista harrastelampureille

Alkaa kevään aikana. Mukana myös ammattilaisille sopivia koulutusteemoja mm. eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisätietoja myöhemmin.

Hingunniemen hevoskasvatuspäivä ma 30.8.2021 klo 10 – 15

Luvassa ajankohtaista asiaa hevoskasvatuksesta. Lisätietoja myöhemmin.

Kryptosporidioosi nautojen ja ihmisten kannalta, verkkokoulutus

Reilut 3 tuntia videoituja luentoja.

14.4.2021 Hyönteiskasvatuksen teknologiset ratkaisut, työpaja etäyhteydellä

Työpajassa käydään läpi erilaisia hyönteisten kasvatuksessa käytettäviä kasvatuslaitteistoja ja kasvatusmenetelmiä. Lopuksi pohdimme yhdessä eri kasvatusmenetelmien ominaisuuksia. 


Mies traktorissa ja kaksi ihmistä traktorin vieressä.

Maatalouden työturvallisuus

Maatilojen työturvallisuuskoulutukset

Katso koulutukset Matuke-hankkeen sivuilta!


Pannaria ja jäätelöä

Ruokamatkailu

Ruokamatkailuun liittyvät koulutukset elintarvikeyrityksille ja ravintoloille

Katso Taste Savon koulutuskalenteri!


Green Care maatilalla

Green Care

Metsä- ja vesiluonto greencare toiminnassa, opintojen kesto 4.2. – 3.11.2021.