Kategoria: Tekniikan ala

silta

Savonia-artikkeli: Kalixin kotelopalkkisillan mittausmenetelmät ja FEM- mallintaminen

Pohjois-Ruotsissa sijaitseva Kalixin kotelopalkkisilta purettiin keväällä 2022, koska se ei täyttänyt enää kestävyyteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi raskaammille kuljetuksille ja suuremmille kuormituksille on tarvetta tulevaisuudessa. Projektiin liittyen tutkin opinnäytetyönä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyen sillan mittausmenetelmiä ja mahdollisuuksia käyttää FEM- Design- ohjelmaa kyseisen rakenteen mallintamiseen. Luulajan yliopiston tutkimusryhmältä, joka tutki sillan toimintaa prosessin aikana, saatiin tietoja sillan
Opiskelijoita luokassa.

Savonia-artikkeli: Mitä onnistunut opiskelijaprojekti vaatii?

Korkeakouluissa muhii valtava potentiaali, jota alueen yritykset voivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä. Potentiaali on tunnistettu Digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä (DiVa) -hankeessa, jonka tavoitteena on tehdä esineiden internetin (IoT, Internet of Things) ja digitalisaation mahdollisuuksia konkreettisemmaksi valmistavan teollisuuden yrityksille. Yksi hankkeen tavoitteista on opiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Lapinlahden Koneistus pääsi tekemään yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan
Savonia

Savonia-artikkeli: Maailma EFQM-mallin kautta katsottuna – pelastustoimen tilannekeskuksen laadunhallinnasta lentoteknillisen koulutuksen kehittämiseen Afrikassa

Mikä EFQM – European Foundation of Quality Management? YAMK-opintojaksolla ”Laatu, johtaminen ja suorituskyky” pyritään sisäistämään laatuajattelua erityisesti uudistetun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM 2021) kautta katsottuna. Malli kuuluu laatutyökaluihin, joista perinteisesti käytetyin ja tunnetuin on ISO-standardiperhe. EFQM-mallin on kehittänyt voittoa tuottamaton yhteisö European Foundation for Quality Management ja suomenkielisen version mallista on kääntänyt Laatukeskus. EFQM-mallin avulla voidaan
Robotti.

Savonia-artikkeli: Formnext 2022 – Robottitulostus yleistyy

Robotiikka oli Formnext-messuilla tänä vuonna vahvasti esillä. Robottitulostuslaitteiden ja materiaalitoimittajien määrä oli kasvanut sekä metallien että muovin osalta, jonka lisäksi esillä oli yhä useampia esimerkkejä robottien hyödyntämisestä jälkikäsittelyssä ja laaduntarkkailussa.
Tapahtuman esittelyteksti seinällä

Savonia-artikkeli: Formnext 2022 – 3D-tulostuksen tilannekatsaus

Formnext on Euroopan suurin, ja yksi maailman merkittävimmistä lisäävään valmistukseen (3D-tulostus) painottuvista messu- ja konferenssitapahtumista. Vuosittain Frankfurtissa järjestettävä tapahtuma oli kasvanut selvästi edellisvuodesta ja on nyt kokonsa puolesta toipunut koronaa edeltävälle tasolle. Messuille oli varattu 51148 neliömetriä tilaa neljään suureen halliin, ja esillä oli 802 3D-tulostukseen jollain tapaa liittyvää näytteilleasettajaa. Käytännössä tämä tarkoittaa laitevalmistajia,