Pohjois-Savo vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja yrityspalveluja

Business Center Pohjois-Savon toiminta vakiintuu. EU-hankerahoituksella syksyllä 2018 käynnistetyt Business Center -palvelut jatkuvat hankerahoituksen jälkeen. Business Centerin palvelut on koettu muiden yritys- ja elinkeinopalvelujen täydentäjänä niin keskeisiksi, että toiminnan jatkuminen haluttiin varmistaa.  

Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Savon ammattiopisto (Sakky), Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki ja Navitas Kehitys Oy Varkaudesta allekirjoittivat loppuvuodesta kolmen vuoden yhteistyösopimuksen, jolla Business Centerin toiminta rahoitetaan.

Business Centerin työtä vahvistaa vuoden alussa alkanut uusi, Pohjois-Savon Liiton rahoittama, Pohjois-Savon Ekosysteemihanke. Laaja-alaisessa hankkeessa tuetaan Pohjois-Savon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemien toiminnan ja palveluiden kehittymistä, uusiutumista. Projektilla vahvistetaan maakunnan kehittämis- ja testauspalveluiden hyödyntämistä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin tukemaan yritysten kasvua ja kehitystä. Keskeisimmät tavoitteet ovat:

  1. Ekosysteemien kärkiosaamisen tunnistaminen, palveluiden tuotteistaminen ja palvelumallien luominen.
  2. Ekosysteemien keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja digitaaliset palvelut.
  3. Ekosysteemikokonaisuuden, ns. super-ekosysteemin kehittäminen, brändäys ja markkinointi

Näillä toimenpiteillä vastataan kansallisesti ja kansainvälisesti asiakkaiden ja yritysten kasvu- ja kehittämistarpeisiin, mihin yksin toimien ei pystyttäisi. Pohjois-Savon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemit ovat:

1. Kuopio Water Cluster
2. Ruokalaakso (alkutuotanto ja elintarvikkeet)
3. Kuopio Health
4. Kone- ja materiaaliteknologia
5. Biotalous
6. Energiateknologia

Näiden liiketoiminnan ja yrityspalveluiden tuesta vastaavat Business Center Pohjois-Savo ja DigiCenterNS. Kullakin ekosysteemillä on nimetyt vastuuhenkilöt asiakkaiden yhteydenottoja varten. https://www.bcpohjois-savo.fi/tutkimus-ja-kehitys/

Lisätietoja:

Kaija Sääski
Business Center, johtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 785 6922
Sähköposti: kaija.saaski@savonia.fi

Johan Halvarsson
Pohjois-Savon ekosysteemihanke, projektipäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044 785 6058
Sähköposti: johan.halvarsson@savonia.fi

Business Center Pohjois-Savo: Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hanke. Kokonaisbudjetti: 2,2 milj. €. Kesto: 2,5 vuotta, ajalla: 1.9.2018-31.3.2021. Business Center -hankkeen rahoittavat: Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR). Hankekauden jälkeen toimita jatkuu yhteistyösopimuksen puitteissa.

Pohjois-Savon Ekosysteemihanke: Kokonaisbudjetti 624 356 €. Kesto: 2,5 vuotta, ajalla 1.1.2021 – 30.6.2023. Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto.

Mikä on Business Center Pohjois-Savo?

Pohjois-Savon yrittäjyyden, uusien, parempien palvelujen ja tuotteiden kehittämisen (innovaatio) palvelukokonaisuus. Business Centerissä on luotu Pohjois-Savoon ja Savilahteen oppilaitoksille, yrittäjiksi aikoville ja jo olemassa oleville yrityksille palvelut, jotka ovat:

  • Savonian, UEF:n ja Sakky:n yrittäjyyden oppimisympäristö.
  • Havuja#!@%&! -ohjelma yrittäjyyden edistämiseen, joka muodostuu kolmesta eri tason vaiheesta (Bootcamp, Accelerator, Leap) sekä Havuja#!@%&!

Nuotiopiiri -yhteisöstä ja Havuja#!@%&! Hackathonista.

Havuja#!@%&! tukee uusien liikeideoiden liikkeelle lähtöä ja niiden kiihdytystä tulevaisuuden menestystarinoiksi.

  • Innovaatioiden lisensiointi- ja kaupallistamispalvelut: yhtäläinen IPR-prosessi rahoittajille ja sijoittajille Savonia, UEF, Sakky ja KYS -yhteistyönä.
  • Pohjois-Savon ekosysteemien kehittämispalvelut.
  • Pohjois-Savon opettajille, varhaiskasvattajille ja kouluille Tulevaisuuden osaajia
    -niminen verkkosivusto:  www.tulevaisuudenosaajia.fi.  Verkkosivustolla voi tutustua Pohjois-Savon maakunnan yhteiseen yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategiaan, joka yhdistää ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi kaikkien oppilaitosten opetusta.