Sote-alan erikoistumiskoulutus antaa ammattilaisille uusia työvälineitä asiakkaiden ohjaamiseen

Savonia-ammattikorkeakoulussa järjestettiin ensimmäistä kertaa kuluneen vuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisille asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus. Koulutus järjestettiin samaan aikaan kahdenkymmenen muun ammattikorkeakoulun kanssa eri puolilla Suomea.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa moninaisempia. Ihmisten kohtaamiin haasteellisiin ja hyvinvointia kuormittaviin elämäntilanteisiin voi liittyä esimerkiksi toimeentulo-ongelmia, koulutus- tai työelämästä syrjään jääminen, mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan pulmat sekä läheisverkoston puuttuminen. Palvelujen yhteensovittamiseksi sekä palveluketjun katkeamattomuuden tukemiseksi on keskeisenä työmuotona nähty asiakas- ja palveluohjus.

– Asiakas- ja palveluohjauksen käsite ei ole yksiselitteinen. Kyse on yhtäältä työmenetelmistä, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas tai potilas ohjataan oikeaan palveluun. Toisaalta sillä tarkoitetaan asiakkaan asiakkuusprosessin koordinointia ja hallintaa, kertoo koulutuksen toteutuksessa mukana ollut lehtori Tuija Pakarinen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Erikoistumiskoulutuksen laajuus oli 30 opintopistettä ja sillä vahvistettiin kouluttautujien ammatillista osaamista asiakas- ja palveluohjauksen asiakastehtäviin, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen.

Monipuolista apua moninaisiin ongelmiin

Asiakkaan tai potilaan neuvonta ja ohjaus on aina kuulunut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtehtäviin ja osaamiseen.
– Massiivisessa palveluiden kentässä palveluohjaus on kuitenkin usein muotoutunut palveluihin ohjaamiseksi. Se mahdollistaa asiakkaan palvelupolun katkeamisen ja siten asiakkaan jäämisen vaille apua, Pakarinen jatkaa.

Ammatillisena osaamisena asiakas- ja palveluohjaus tarkoittaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän vahvaa tuntemusta, moniammatillisissa tai -toimijaisissa yhteistyöverkostoissa toimimista, asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan osallisuuden mahdollistamista ja edistämistä sekä asiakasta kunnioittavaa vuorovaikutusta.

Lisää ammatillista itsetuntoa ja ymmärrystä

Koulutukseen valittiin eri puolelta Suomea yhteensä 236 sosiaali- ja terveysalan osaajaa. Savonian koulutusryhmään valitut painottivat hakukirjeissään koulutuksen tarpeellisuutta ja merkitystä tämänhetkisessä työssään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Moni kouluttautujista pohti uralla etenemistä sen lisäksi, että halusi kehittää työtään ja työyhteisönsä toimintaa. Kouluttautujat halusivat myös kehittää osaamistaan muuttuviin asiakasodotuksiin ja vaativiin palveluohjauksen tilanteisiin vastaamisessa muuttuvassa palvelujärjestelmässä.

Erikoistumiskoulutuksen viimeinen lähityöskentelypäivä toteutettiin 26.11. Savoniassa se järjestettiin päättökonferenssina, jossa keskityttiin kouluttautujien asiakas- ja palveluohjausosaamisen kehittymisen jakamiseen sekä valmistumisjuhlallisuuksiin.

– Kouluttautujat kertoivat erikoistumiskoulutuksen lisänneen ammatillista itsetuntoa ja ymmärrystä osaamisestaan ja työnsä vaikuttavuudesta. Erikoistumiskoulutuksen anti oli viety jo koulutuksen aikana työyhteisöön keskustelunavauksina ja jopa käytännön muutoksina, Pakarinen summaa.

Savoniasta valmistui 20 kouluttautujaa eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin sekä varhaiskasvatuksen ja työllisyyspalveluiden yksiköihin pääosin Pohjois-Savon alueelle.