Kevään yhteishaku päättyi – Rakennusala ja tietotekniikka kasvattivat hakijamääriään

Juuri päättyneessä yhteishaussa Savonia-ammattikorkeakouluun haki noin 7 700 hakijaa, joka on lähes tismalleen sama määrä kuin vuosi sitten. Tarjolla on noin 1 360 opiskelupaikkaa, joista suurin osa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan valitaan 190 opiskelijaa.

Kautta aikojen ensihoitajan ja fysioterapian koulutukset ovat olleet vetovoimaisimmat. Tänäkin keväänä ensihoidon 35 opiskelupaikkaa tavoittelee yli tuhat hakijaa. Fysioterapiassa 40 opiskelupaikkaa tavoittelee hieman alle 800 hakijaa.

Savonia-ammattikorkeakoulussa on laaja tarjonta rakennusalan korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia. Savoniassa voi opiskella rakennusarkkitehdiksi, rakennusmestariksi ja rakennusinsinööriksi. Nämä kaikki kolme koulutusta kasvattivat hakijamäärää viime vuoteen verrattuna. Rakennusarkkitehdin ja rakennusmestarin koulutuksissa hakijamäärän kasvu oli suurinta. Ne kasvoivat noin 40 prosentilla.

Tietotekniikan koulutuksen hakijamäärä on ollut useita vuosia nousussa. Tänä vuonna hakijamäärä kasvoi 400 hakijasta 450 hakijaan. Tarjolla on 70 aloituspaikkaa.

Elämme ravintolasulun aikaa koronan takia. Matkailu- ja ravitsemisala on kärsinyt korona-ajasta. Se näkyy myös hakijamäärissä. Restonomikoulutuksessa hakijamäärä tipahti. Monimuotokoulutuksessa hakijamäärä tipahti 20 prosenttia ja päivätoteutuksena toteutettavassa koulutuksessa hiukan enemmän (30 prosenttia) verrattuna viime vuoden hakijamääriin. Restonomikoulutuksen monimuotototeutuksen 30 aloituspaikkaa tavoittelemassa on 120 hakijaa ja päivätoteutuksen 60 aloituspaikasta kisaa 155 hakijaa.

Opiskelijavalinnat etenevät niin, että todistuksen perusteella tapahtuvat valinnat tehdään toukokuussa ja muut valinnat kesäkuussa.