Category: Vaikuttavuustarinat

Palvelutarpeen tunnistaminen monialaisen tiimityön perustana

Hyvinvointialueen mukanaan tuomat uudistukset mahdollistavat nykyisten toimintatapon tarkastelun ja uusien, sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta toimivampien tapojen kokeilun. Yksi näistä on monialaisen tiimityön malli, jota tässä tarkastelimme ja pyrimme ymmärtämään mahdollisimman monen eri ammattilaisen näkökulmasta. Tavoitteena löytää yhteinen suunta ja visio, jonka kaikki voivat jakaa. Työpaja oli tarkoitettu hyvinvointialueen valmistelussa sekä sote-keskus hankkeen parissa työskenteleville
taste savo popup kuopion joulutorilla 2021

Paikallista ruokaa Suomen ihanimmalla joulutorilla

Kuopion joulutori valittiin Suomen ihanimmaksi joulutoriksi Iltalehden tekemässä lukijakyselyssä, jossa se keräsi peräti 60 prosenttia äänistä! European Region of Gastronomy 2020-2021 –kokonaisuuden Savolaisuus on makuasia –hanke toteutti Taste Savo –lähituote pop upin joulutorilla. Pop up-kontissa oli tarjolla laaja kattaus Pohjois-Savon alueen herkullisia tuotteita ja käsitöitä. Kontin myynnistä vastasivat Ravintolamestarit Oy. Lähes 30 paikallisen tuottajan ja
Miehiä, joilla on käsissään ruokaa ja juomaa.

European Region of Gastronomy auttoi paikallisia yrityksiä kehittymään

Pohjois-Savon European Region of Gastronomy 2020-21 juhlavuodet ovat yhteenvetoja vaille valmiit. Kansainvälinen Local Food Gift –ohjelma antoi ruokalahjojen kehittämisessä onnistumisen elämyksiä useille yrittäjille ja toi kansainvälisen palkinnon viidelle pohjoissavolaiselle tuotteelle. Ohjelmassa oli mukana kahtena vuonna yhteensä 30 yritystä ja noin 50 tuotetta. Tuotteita voi ostaa mm. Koivumäen kartanolta, Puijon majalta ja Kuopion kauppahallin Tullintuvasta. Historiassaan
piirretty kuva vanhasta naisesta

Työpajoista tukea pk-yritysten vastuullisuustyöhön

Joulukuun 2021 alussa Savonian toteuttama Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke käynnisti työpajasarjan, jossa pohjoissavolaiset pk-yritykset pääsevät tekemään vastuullisuustyötä yhdessä Business Kuopion, Business Center Pohjois-Savon ja Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelujen yritysasiantuntijoiden kanssa. Työpajojen fasilitaattorina toimii Third Rock Finland Oy. Vastuullisuuden kehityskulusta on tunnistettavissa kolme erilaista vaihetta: Hyväntekeväisyys: Alussa vastuullisuus oli kampanjalähtöistä hyväntekeväisyyttä ja se oli irrallaan muusta liiketoiminnasta. Yhteiskuntavastuu:
Suurennettuja syöpäsoluja

Viranomaisten ja yritysten yhteistyö: COVID-19 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä järjestettiin syksyllä 2020 nopea vaikuttavuuden ennakkoarviointityöpaja, johon osallistui 24 esimiesvalmennuksessa olevaa sekä valmiussuunnittelija luennoitsijana. Työpajassa haettiin vastausta kysymykseen, miten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on osallistujien mielestä selvinnyt COVID-19-pandemian vaikutuksista ja mitä kehitettävää nähdään. Tarve toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja parempaan varautumiseen korostuivat. Riskitarkastelussa tunnistettiin lukuisia uhkia talouden romahtamisen aiheuttamista paineista väestön riisinkestävyyteen, esimerkkinä perheväkivalta. Riski toteutuu,
Kuvituskuva. Henkilön kädet näkyvät tablet-tietokoneen päällä ja tabletin taustalla kipinät räiskyvät sinisen sävyisessä konehuoneessa, kun hitsausrobotit työskentelevät.

HitTek – Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa

Suomen teknologiateollisuus on tilanteessa, missä uuden työvoiman tarve on arvion mukaan vuoteen 2021 mennessä yli 53 000. Alalle on tunnistettu valtakunnallisesti merkittävä osaajapula, johon nyt viimeistään pitää pystyä vaikuttamaan. Suomen vahva osaaminen teknologioiden kehityksessä sekä tuotannon laadussa ovat avaintekijöitä ja siten myös tuotanto voi olla Suomessa kilpailukykyistä. Automaatiotason nostaminen, osaamisen lisääminen ja tuotannon toimintojen tehostaminen

Materiaalitutkimuksesta apua teollisuuden kunnossapitoon

Materiaalitestaukset- ja analyysit auttavat monipuolisesti teollisuuden kunnossapitotyössä. Erilaisten tutkimus- ja testauslaitteiden avulla voidaan muun muassa selvittää tuotantolaitteiden materiaalin lujuutta staattisilla tai dynaamisilla kokeilla tai tehdä materiaalille mikrorakennetutkimuksia ja vaurioanalyyseja mikroskopian keinoin. Materiaalitestauksia, -mittauksia ja -analyyseja hyödynnetään myös ennakoivassa kunnossapidossa, sillä tuloksista voidaan arvioida, kauanko osan tai materiaalin tulisi kestää. Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt teollisen tuotantolaitteen vaurioanalyysejä
Sustainability

Polttoainevalinnoilla kustannussäästöjä

Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden energiatekniikan yksikkö on jo usean vuoden ajan tehnyt Joroisissa sijaitsevalle Famifarm Oy:lle polttoainemäärityksiä ja savukaasumittauksia. Savukaasumittauksilla pystytään havainnollistamaan polttoprosessissa tapahtuvia ilmiöitä. Testauspalvelujen hyödyt ovat tuottaneet kustannussäästöä sekä tietoa oikeanlaisen polttoaineen löytämiseksi. Olemme Savonialla tyytyväisiä mutkattomaan ja kitkattomaan yhteistyöhön. Järvikylälle on aina ollut helppo tulla työskentelemään tietäen saavamme hyvän vastaanoton. Kokoluokaltaan mielenkiintoinen kattilaympäristö tuo
Auringonkukka.

Petimateriaaleja leijupetiteknologiaan kiertotaloutta unohtamatta

Luonnonkvartsihiekkaa on käytetty yleisesti leijupetikattiloiden inerttinä petimateriaalina. Savonia-amaattikorkeakoulun ja Fesconin yhteistyössä on tutkittu Varkauden Energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla erilaisten petimateriaalivaihtoehtojen soveltuvuutta ja vaikutusta petimateriaalien vaihtotarpeeseen ja mahdollisiin päästöihin. Tutkimuksissa on havaittu, että oikealla petimateriaalin valinnalla pedin vaihtotarvetta voidaan merkittävästi vähentää jopa yhteen 10 osaan. Tällä on merkittävä vaikutus polttolaitosten ympäristövaikutukseen käytettävän materiaalin kulutuksen ja niiden kuljetusten vähenemisen
henkilön kädet tablettitietokoneella

Kivun hoidon vaikuttavuuden parantajat

Neuromodulaatioprosessista vastaavat apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja osallistuivat vuoden 2017 Sinustako rohkea uudistaja –lähijohtajavalmennukseen, jonka Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä liiketoimintapalveluna järjestivät. Valmennukseen sisältyi Savonian A’WOT-analyysityökalun käyttäminen. Vuoden 2018 aikana toteutettiin neuromodulaatioprosessin vaikuttavuuden analyysi räätälöidyllä keskinäisriippuvuudet huomioon ottavalla menetelmällä. Tulokset osoittivat neuromodulaatiohoitajan, tiimityön ja monialaisen kipukeskuksen perustamisen avaintekijöiksi hoitoprosessin vaikuttavuuden parantamisessa. Analyysin tulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisusarjassa. Yhteistyökumppanin