3D-tulostettuja tuotannon apuvälineitä ja työkaluja

3D-tulostuksella voidaan vauhdittaa tuotekehitystä ja se on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi piensarjojen valmistuksessa myös Suomessa. Savonialla meneillään olevassa 3D-tulostuksen investointi- ja kehityshankkeessa otetaan käyttöön eri tasoisia ja kokoisia 3D-tulostuslaitteita sekä muovi- että metallikappaleiden valmistukseen.

Hankkeessa on mukana Pohjois-Savon alueen yrityksiä eri teollisuudenaloilta, yhtenä esimerkkinä metsäkonevalmistaja Ponsse. Yritysten kanssa tehdään soveltavaa tutkimusta erilaisten 3D-tulostuskohteiden parissa.

Ponssen kanssa tutkitaan erilaisten 3D-tulostusmenetelmien hyödyntämistä mm. menetelmäkehityksen ja tuotannon tarpeisiin. Tähän mennessä tutkimuksen kohteena ovat olleet erilaisten tuotannon apuvälineiden ja työkalujen valmistus.

Yhteistyökumppanin kommentit

3D-tulostus on hyvä tapa toteuttaa erilaisia kappaleita nykyaikaisella tavalla. Esimerkiksi tuotannon apulaitteisiin ja linjoilla käytettäviin suojauksiin käytettävät osat ovat aiemmin olleet hankalia ja kalliita toteuttaa, mutta uusilla menetelmillä näiden määrää on voitu lisätä ja sitä kautta varmistaa tuotteen laadukas valmistus. Erilaisia tulostusmenetelmiä on paljon ja näiden selvittämisessä sekä parhaiten kappaleeseen sopivan menetelmän valinnassa yhteistyö Savonian kanssa on ollut tuloksellista.

Heikki Selkälä

Heikki Selkälän kasvokuva
Ponssen logo, jossa lukee PONSSE

Fakta

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaavat tänäkin päivänä metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponsse toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä. PONSSE-tuotteet ja niiden avainkomponentit valmistetaan ja suunnitellaan Ponssella Vieremällä.

Tavoite 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

8.2

8.4

Korkeampi tuottavuus teknologian uudistamisen avulla.

Parantaa resurssitehokkuutta tuotannossa.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: