Älytehdas – Teollisen internetin osaaminen kehittyy

Olemme neljännen teollisen vallankumouksen keskellä. Älytehdas, joka tuottaa tarvikkeita automaattisesti, valvoo omaa kuntoaan ja tuotannon tehokkuutta erilaisilla antureilla. Älytehdas keskustelee yrityksen tietojärjestelmien kanssa tehden muun muassa tuotteen valmistamiseen tarvittavien komponenttien tilaukset itsenäisesti ja robotti käy tuomassa komponentit. Tätä on yksi teollisen internetin ilmentymä eli älytehdas.

Savoniassa on käynnissä Pohjois-Savon liiton rahoittama ”Teollisen internetin osaamisen ja pilotoinnin kehittäminen” –hanke. Hankkeessa investoidaan älytehtaaseen yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) Smart Factoryn kanssa. Molemmille tulee omat älytehtaat, joita voidaan ajaa ”tehdasverkossa”. Hankkeissa on mukana yhteensä 20 yritystä, joiden teolliseen internetiin liittyviä pilotteja ja teknisiä selvityksiä toteutetaan hankkeen aikana.

Tämä tehdas ei tupruta savua piipusta eikä vaadi omaa tonttia.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Asiakas-, tuote- ja valmistusdatalla on meidän toimialallamme ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kannalta. Olemme NewIconissa aktiivisesti hyödyntämässä teollisen internetin ja sen eri osa-alueiden tuomia ratkaisuja omassa toiminnassamme.

Keräämme omasta tuotannosta dataa erilaisilla menetelmillä sekä analysoimme ja hyödynnämme saatua tietoa. Sen lisäksi valmistamissamme apteekkiroboteissa ja terveysteknologian ratkaisuissa hyödynnetään anturiteknologiaa ja sillä kerättävää dataa. Teollisen internetin ratkaisuilla lisäämme turvallisuutta sekä laatua asiakkaillemme toimitettaviin ja käytössä oleviin tuotteisiin.”

– Tomi Hirvonen
Research and Development Manager – Software Development

Fakta

Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) termiä käytetään yleisesti kuluttajatuotteiden yhteydessä. Teollinen Internet (Industrial Internet of Things, IIoT) termiä käytetään teollisuuden laitteiden ja järjestelmien yhteydessä. Yhteistä näille molemmille on tiedon kerääminen erilaisilla mittausmenetelmillä ja -teknologioilla. Kerätyn tiedon analysointi ja hyödyntäminen muun muassa päätöksen teossa, tehokkuuden lisäämisessä, toimintojen automatisoinnissa.

Tavoite 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

9.1

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: