Kaivosteollisuuden typpipäästöt hallintaan

Työelämän ja aluetalouden edistäminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistaminen

Teollisuuden typpipäästöille on näköpiirissä tiukentuvia raja-arvoja. Raja-arvot velvoittavat mm. kaivoksia ottamaan käyttöön uusia menetelmiä typen poistamiseksi jätevesistään.  Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kultakaivos ennakoi tulevia muutoksia hakemalla aktiivisesti ratkaisuja typpipäästöjensä pienentämiseksi entisestään.

Savonia on mukana pilotoimassa typen poistoon soveltuvia teollisuusvesien käsittelymenetelmiä Kittilän kultakaivoksella. Koeajo toteutetaan haastavissa arktisissa olosuhteissa. Asiakas on tilannut koeajon Savonialta avaimet käteen periaatteella mukaan lukien laitteiston päivittäinen operointi, tekninen tuki sekä tulosten analysointi. Haastavista olosuhteista huolimatta koeajojen tulokset ovat olleet lupaavia.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Selvitämme pilotoinnilla pidemmän aikavälin ratkaisuja typenhallintaan. Pilot-tason selvitykset ovat tärkeitä, jotta pääsemme selvyyteen hallintamenetelmien toimintavarmuudesta niissä olosuhteissa, joissa työskentelemme Kiistalan kylässä, Kittilässä. Alustavat tulokset ovat lupaavia ja yhteistyö Savonian kanssa on edennyt hyvin.”

Jaakko Saukkoriipi, Osastopäällikkö
Ympäristö, laatu ja rikastuhiekan hallinta, Agnico Eagle Finland Oy
Jaakko Saukkoriipin kasvokuva

Fakta

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Se omistaa Kittilän kaivoksen ja harjoittaa aktiivista malminetsintää Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kittilän kaivos sijaitsee noin 50 kilometriä Kittilän keskustasta koilliseen lähellä Kiistalan kylää ja on Euroopan suurin kultakaivos. Ensimmäiset viitteet alueen kultapotentiaalista saatiin maaliskuussa 1986. Ensimmäiset kultaharkot kaivokselta valmistuivat keväällä 2009. Suurikuusikon kaivoksen vuosituotanto on noin 200 000 unssia eli noin 6 000 kiloa kultaa ja se työllistää noin 1 000 kaivosalan ammattilaista Suomessa, joista 90 % Lapin alueelta.

Agnico Eagle Finland Oy:n logo

Tavoite 6 - Puhdas vesi ja sanitaatio

6.3

Parantaa veden laatua vähentämällä saastumista

Goal 12 - Responsible consumption and production

12.4

Vähentää kemikaalien vapautumista veteen, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: