Työpajoista tukea pk-yritysten vastuullisuustyöhön

Joulukuun 2021 alussa Savonian toteuttama Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke käynnisti työpajasarjan, jossa pohjoissavolaiset pk-yritykset pääsevät tekemään vastuullisuustyötä yhdessä Business Kuopion, Business Center Pohjois-Savon ja Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelujen yritysasiantuntijoiden kanssa. Työpajojen fasilitaattorina toimii Third Rock Finland Oy.

Vastuullisuuden kehityskulusta on tunnistettavissa kolme erilaista vaihetta:

Hyväntekeväisyys: Alussa vastuullisuus oli kampanjalähtöistä hyväntekeväisyyttä ja se oli irrallaan muusta liiketoiminnasta.

Yhteiskuntavastuu: Tämän vaiheen keskiössä oli laajemmat kestävän kehityksen ulottuvuudet.

Strateginen vastuullisuus: Strategisessa vastuullisuudessa fokus on riskien hallinnan sijasta mahdollisuuksien tarkastelussa ja vastuullisuus ohjaa tekemistä sekä sen on oltava mitattavissa.

On mahdollista, että pk-yritykset eivät miellä nykyisiä toimiaan vastuullisuusteoiksi, vaikka ne sitä ovat todellisuudessa. Pk-yritysten merkitys rooli ympäristötavoitteiden toteutumisessa on merkittävä, koska 2/3 Euroopan teollisuuspäästöistä syntyy pk-yritysten toiminnasta.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Yrityksellämme on keskeinen rooli maailman muutoksessa, sillä huolehdimme siitä, että kaikki pysyvät kehityksessä mukana. Teemme visualisointeja, jotta monimutkaisista asioista tulee helposti ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä. Olemme pitkään oman tiimin kesken tehneet strategiatyötä ja keskustelleet vastuullisuudesta yrityksessämme. Tässä työpajassa saimme kuitenkin ulkopuolista näkemystä siihen, miten meidän kannattaa muotoilla sanomamme ja määrittää tavoitteemme. Se toi meille uusia oivalluksia.”

Mirva Jäntti, Piirre
Kuvituskuva on Piirteen käsialaa.

Fakta

Piirre auttaa visuaalisin keinoin kiteyttämään monimutkaiset asiat helposti ymmärrettävään muotoon – niin että mummokin ymmärtää. Piirteen palvelu on visuaalinen matka, jonka avulla punainen lanka ja laajojenkin kokonaisuuksien ydin konkretisoituu. Kuvallisen ilmaisun ansiosta myös yrityksen tarina ja brändi heräävät eloon. Visuaalisten työkalujen avulla asioista on helpompi viestiä henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille, sekä tieto- että tunnetasolla.

Tavoite 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

8.3

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: