Ympäristötekniikan palveluita

#yrityksille

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille ympäristöalan tuotekehitys- ja testauspalveluita sekä harjoittaa soveltavaa tutkimustoimintaa yhteistyössä alalla toimivien yritysten ja eri tutkimuslaitosten kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on keskeinen osa toimintaa.

Uusi verokannustin tutkimus- ja tuotekehitystyössä !!

Verotuksessasi voit tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka perustuu alihankintalaskuihin ja sen määrä on 50 % vähennyksen perusteena olevista laskuista. Esimerkkinä, jos Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluja on ostettu 20 000 eurolla uuden tuotteen kehitysprojektiin vuoden 2021 aikana, lisävähennyksen määrä on 10 000 euroa. Lisävähennyksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa yhtenä verovuotena eli tällöin alihankintalaskujen eriä tulisi olla 1 000 000 euroa. Lisävähennystä voi käyttää ajalla 1.1.2021 – 31.12.2025 eli viiden verovuoden aikana.

Kysy lisää palvelupyyntö-linkin kautta.

Palvelut

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön monipuolinen laitekanta ja soveltava osaaminen luovat poikkeuksellisen hyvät edellytykset yritysten tuotekehityksen tukemiseen tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää uusia vesiteknologioihin ja bioprosesseihin liittyviä innovaatioita käytännössä.

Yksikön palvelutarjontaa ovat analyysipalvelut, laboratorio-mittakaavan tuotekehitys- ja testauspalvelut sekä pilot-mittakaavan koetoiminta siirrettävillä pilot-laitteistoilla asiakkaan määrittämissä kenttäkohteissa.

Tuotekehitys- ja testauspalvelut vedenkäsittelyn prosesseihin sisältäen

  • Analyysipalvelut
  • Laboratorio-mittakaavan tuotekehitys- ja testauspalvelut
  • Pilot-mittakaavan tuotekehitys- ja testauspalvelut

Ympäristömonitorointi, tietokantapalvelut ja mallinnus

  • hydraulinen mallinnus ja vesitaseiden hallinta
  • datapohjainen mallinnus ja data-analyysit
  • tietokantapalvelut

Tilat ja laitteet

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön toimintaympäristö ja laboratoriotilat sijaitsevat Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Toimintaympäristöön kuuluvat n. 200 m²:n kokoinen puhtaan veden tutkimukseen tarkoitettu koehalli sekä noin 100 m²:n kokoinen jätevesilaboratorio sekä analyysilaboratorio. Tiloja hyödynnetään sekä Savonia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoiden että Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden perusopetuksessa. Lisäksi toimintaympäristöön kuuluu Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksen prosessitomografialaboratorio.