RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameMateriaalien ja korroosion tutkimus- ja testaus (KorrTest)
Start1.5.2013
End30.4.2015
Website-
StatusEnded
ContactMika Mäkinen
Description
PartnersProjektin varsinaisiin hyödynsaajiin kuuluvat projektin kumppaniyritykset, jotka saavat projektin toiminnan ja tuloksien kautta apua tuotteidensa ja teknologiansa kehittämiseen. Projektin kohderyhmään kuuluvat alueelliset yritykset ja muut organisaatiot ovat projektin suunnitteluvaiheessa jo pääosin tiedossa. Projektiin osallistuvat yritykset ovat enimmäkseen alan valmistustyötä tekeviä teknologiateollisuuden yrityksiä, jotka ovat valikoituneet mukaan sijaintinsa ja toimialansa mukaan. Liitteessä 1. on mainittu kumppaniyritykset.
Lisäksi kohderyhmänä on toteuttajaorganisaatioiden opetus- ja TKI-henkilöstö uuden teknologian osaamisen myötä.
Projektin välillisinä kohderyhminä ovat myös alan insinööriopiskelijat sekä jo työelämässä toimivat ja täydennyskoulutusta tarvitsevat suunnittelijat ja valmistusinsinöörit, joiden koulutukseen projektissa kertyvää tietoa ja osaamista siirretään oppilaitoksen toiminnassa.
KorrTest-hankkeen toteuttajakumppaneita ovat Conduco Oy, Farmi Forest Oy, Hydroline Oy, Yara Suomi Oy sekä Itä-Suomen yliopisto.
Kumppanimme toimivat metalli- ja kemianalalla sekä opetus- ja tutkimussektorilla.
Funded byESR Flat rate