RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameFood Learning Export Network
Start1.1.2017
End31.1.2019
Website-
StatusEnded
ContactArdita Hoxha-Jahja
DescriptionThe aim of the Project is to start the operations for the Food Learning Export Network (FLEN) and perform the Network model of five Finnish Universities of Applied Sciences. It is aiming at producing the tools and methods for the Network and test the Network actions in the practice with the aid of the present food supply chain companies. The FLEN Network will be a pilot for the educational export for food business, and the new tools will contain object-oriented and innovative views and actions. The FLEN Network itself will give add-value for the Finnish food export. For example, food quality management and food safety systems are strengths of the Finnish Food supply chain and export business.

The Universities of Applied Sciences of Seinäjoki, Hame, Tampere and Jyvaskyla as well as Savonia University of
Applied Sciences will join this Project. The duration of the Project will be two years. The Project will contain six work
packages for the development of the Educational procedures and environments for the Food Supply Chain and Food Export. The Network solution contains the approach that different experts can combine the expertise together. The present Network can create a working model the has the skills and the power in the international level, too.

The program for European Regional Development Funds contains the goals and indicators, which will be increased By this Project consortium. The Network model (FLEN) will perform modern models and tools. The Project will result in developing and piloting new products and services for Food Supply Chain cluster. The Project by ERDF will join,
activate and link many companies of the target areas. However, it is not easy to estimate the amount of new
employees due to Project activities. In addition, the goal will be, however, to start new RDI projects with the
companies. The Project will be the activator. After Project, the educational Network actions for the Finnish Food
Supply Chain will continue by the funds of the Project partners, companies and the customers and other financing
instruments
PartnersHankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Suomessa, mutta välillisiä kohderyhmiä on myös kansainvälisellä tasolla.
Mukana olevien korkeakoulujen lisäksi kansallisella tasolla keskeiset kohderyhmät ovat koko ruokaketjun vientiä
suunnittelevat ja toteuttavat yritykset ja organisaatiot, sekä osin toisen asteen oppilaitos erityisesti Hämeessä. FLENverkosto hakee näiden kanssa tiivistä yhteistyötä suunnitellakseen ja toteuttaakseen näiden toimia tukevia
koulutuspaketteja omien vahvuuksiensa mukaisesti.
Kohderyhmäajattelussa huomioidaan, että FLEN-ryhmällä voi olla ainakin kahdentasoisia koulutettavia.
Koulutusorganisaatiot ja viranomaistahot voivat olla kiinnostuneita kouluttajien kouluttamisesta, jolloin suuremmat
massat hoidetaan äidinkielellä näiden toimijoiden toimesta. Toisaalta varsinkin suuremmat yritykset voivat olla
kiinnostuneita käyttämään koulutuspalvelua suoraan omien henkilöidensä kouluttamiseksi.
FLEN-ryhmä on suunnitellut valitsevansa pilotoinnin kohteet pohjautuen konsortion omaan selvitystyöhön ja liittäen
sen Finpron vientiverkostojen toimintaan. Kohdemaiksi on alustavasti suunniteltu Afrikan maita, Kiinaa ja Vietnamia.
Päätökset tehdään hankkeen edetessä.
Hankkeen välilliset kohderyhmät Suomessa ovat vientiä ohjaavat ja tukevat organisaatiot. Näitä ovat
Elintarviketeollisuusliitto, Finpro (FFF ja EEF-verkostot) sekä kone- ja laiteviejiä tukevat organisaatiot kuten General
Finland ja Food Safety Management Finland. FLEN-verkosto tekee näiden toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä
tukeakseen niiden toimia ja saadakseen itselleen lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi
elintarvike- ja vientitoimialojen kanssa toimivat ministeriöt TEM, OKM ja MMM.
Hankkeen välilliset kohderyhmät kansainvälisellä tasolla ovat monimuotoiset. Kansainvälisen tason kohderyhmiä ovat valituissa kohdemaissa toimivat, koulutuspalveluita hankkivat organisaatiot. Näitä ovat yliopistot ja muut
koulutusorganisaatiot, jotka hakevat omaan osaamisprofiiliinsa sopivia elintarvikealaa syventäviä ja painottavia
paketteja, joita voivat edelleen hyödyntää omissa toimissaan. Kohderyhmiin kuuluu lisäksi suuria yrityksiä, jotka
ostavat palveluita suoraan itselleen.
Niihin voi kuulua esimerkiksi YK:n organisaatioita, jotka tarvitsevat täsmäkoulutusta tukemaan omia toimiaan
kohdemaissa. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi kohdemaiden valtiohallintoon ja elintarvikevalvontaan kuuluvat
organisaatiot, jotka voivat ohjata FLEN-verkoston toimia kohdemaissa oikeisiin yrityksiin ja muihin organisaatioihin.
Yhteydet välillisiin toimijoihin ovat todennäköisesti erittäin arvokkaita ja FLEN-toiminnan esittely niille onkin siksi
tärkeätä.
Funded byEAKR Flat Rate 2014-2020