RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameBusiness Center - Strenghtening the growth and vitality of the area of Northern Savonia by developing the ecosystem for entrepreneurship and innovation
Start1.9.2018
End1.10.2021
Websitehttps://www.bcpohjois-savo.fi/
StatusEnded
ContactKaija Sääski
DescriptionThis project strenghtens the county of Northern Savonia by developing the international competitiveness and knowhow of the small and medium sized enterprises in the area. This is done by developing new entrepreneurship
education possibilities and innovation commercialization services. High, knowledge based expertise is utlilized in new Entrepreneurship Learning Environment, common for Savonia and Savo Consortium for Education. New, open innovation commercialization process (based on coming ISO/TC 50501 standard) for the use of companies and research organizations in the area is developed and introduced in this project. Entrepreneurship Learning Environment is then integrated with the innovators and company founders to find the teams for new startups. The strategy for entrepreneurship education in the area guides the work.
PartnersHankkeen koordinaattorina toimii Savonia. Osatoteuttajina toimivat Savon ammattiopisto (Sakky), Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Mukana toiminnassa ovat myös Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon ammattiopisto YSAO). Kaikkien rooli on vahva innovaatioiden kaupallistamispalveluiden kehittämisessä, oppilaitosten rooliin kuuluu lisäksi yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen.

Hankkeen kohderyhminä ovat:
- Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset (yhteisen innovaatioprosessin kehittäminen sekä startup-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit).
- Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto (yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen).
- Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö).
- Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, startup yhteisö).
- Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin,
maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat maakunnan muut yritykset ja kauppa alueen elinkeinoelämän vilkastumisien myötä.
Funded byESR Flat Rate 2014-2020