RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameLakeland 2
Start1.4.2019
End31.8.2022
Website-
StatusRunning
ContactTiina Kuosmanen
DescriptionLakeland 2 is a development project which main target is to promote the international tourism in Northern Savo region. The aim of the project is to raise the profile of the Lakeland as an internationally renowned tourist area. The objective is achieved through systematic and extensive Lakeland cooperation. The concrete goal is to extend the tourism season and promote year-round growth and increase the share of international tourists.

In order to achieve the goals, the project will provide concrete development work related to know-how, productisation, collaboration, accessibility, marketing and sales, together with the region's SMEs and other tourism actors. The project consists of pragmatic measures to strengthen the readiness of companies to start up and implement international operations and to work in collaborative networks. The measures will increase the attractiveness of the area. The project's actions have been split into four work packages that integrate seamlessly. Work packages include: TP1 Development of Competence, Competitiveness and Growth, TP 2 Produce content to the tourism business TP 3 Cooperation with Visit Finland and TP 4 Identification and Development of Tourism Management Structure in Northern Savo.

As a result of the project, the international capabilities of the operators and region's reputation in the international tourism will increase. The attraction factors characteristic of North Savo can be utilized in the marketing of tourism. There will be new products and product packages for the area. Mutual cooperation between companies will increase through productisation and packaging. Different distribution channels as well as DMC will become familiar. The companies involved in the project are able to utilize new distribution channels.

The potential of digitalisation, for example in the development of virtual tourism products, can be utilized. The project will open new and strengthen existing market areas and increase international trade.

Savonia UAS is a main partner of SavoGrow in this project.
PartnersKehitysyhtiö SavoGrow on hankkeen päätoteuttajana vastuussa erityisesti työpaketeissa 1-3. Osatoteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu osallistuu työpakettien 1-2 koulutusten teemojen jalkauttamiseen ja vastaa työpaketista 4. TP 1 ja TP 2 työpajojen koulutusteemojen jalkauttamista jatketaan alueella syventävissä työpajoissa, joiden toteuttamisesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on alueella toimivat matkailuyritykset, joilla on kansainvälisille matkailijoille sopivia tuotteita ja halu kansainvälistyä sekä edellytykset täyttää Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit. Yritykset sitoutetaan kehittämistyöhön ja hankkeeseen perimällä osallistumismaksu. Maksu määräytyy sen mukaan, mihin toimenpiteisiin yritys osallistuu. Mukaan pääsevät kaikki yritykset, jotka täyttävät kriteerit ja ovat valmiita maksamaan osallistumisesta.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat kansainvälisen matkailun kasvusta hyötyvät yritykset (esim. vähittäis- ja erikoistavarakauppa sekä kuljetus ja liikenne), tapahtumajärjestäjät, kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta- ja vapaaaikapalvelut, kunnat/kaupungit sekä oppilaitokset ja järjestöt (3. sektori). Kohderyhmiin kuuluvat myös alueen asukkaat, media ja muut sidosryhmät sekä alueella vierailevat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat.

Tärkeitä sidosryhmiä ja samalla välillisiä kohderyhmiä ovat mm. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, Wild Nordic Oy, matkailuyritysten yhteistyöverkostot, matkailun rahoitus- ja kehittämisorganisaatiot (mm. Visit Finland ja FinPro), matkailutapahtumien järjestäjät sekä matkailuun investoivat tahot.
Funded byEAKR Flat Rate 2014-2020