RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameFarm 2030
Start1.11.2019
End31.10.2022
Websitehttp://maatila2030.savonia.fi/
StatusRunning
ContactKati Partanen
DescriptionThe CAP27 strategy is setting higher ambition e.g. on environment and climate action, food and health quality and supporting generation renewal in agriculture. Reaching these goals requires continuous learning from farmers as new knowledge is available constantly. The future farmer has to be able to understand the impacts of his operations on the environment. On the other hand, he has to get his business running profitable to ensure continuity of farm. For all this, he needs a broad selection of different skills and information. In this project, the new way of continuous learning is created in co-operation of Savonia University of Applied Sciences, Ylä-Savo Vocational Collage, Savo Vocational Collage and Natural Resources Institute Finland. The aim of the project is to strengthen the competitiveness of farms in Northern Savo Region and to encourage the skills development concerning environmental friendly farming. With the help of these actions, the farmers are prepared for the future challenges and continuous skills development during their career. The co-operation model created in this project enables the quick reactions for the developing of the agricultural sector in the future.
PartnersSavonia-ammattikorkeakoulu tuo yhteistyöverkostoon laaja-alaista osaamisen kehittämisen ja pedagogiikan osaamista, hankeosaamista sekä kokemusta yritysyhteistyöstä. Hankkeessa pystytään hyödyntämään niin Savonian luonnonvara-alan kuin liiketalouden ja tekniikan puolen osaamista. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on pitkät perinteet ja vahva koulutusosaaminen maatalousalalle, Peltosalmella on annettu alan koulutusta yli 140 vuotta. Ylä Savon ammattiopisto on aktiivisesti mukana alan kehittämisverkostoissa ja hanketoimintaa on toteutettu jo vuodesta 1995 lähtien. Luonnonvarakeskus on alkutuotannon tekniikan ja automaation sektoritutkimuslaitos, josta löytyy erityisosaamista autonomisiin maatalouskoneisiin, maatalouden tietovarastoihin ja tiedon analysointiin, tietoturvaan, koneturvallisuuteen ja toimialan kansainväliseen standardointiin sekä eläinten hyvinvointiin. Savon koulutuskuntayhtymällä on ollut luonnonmukaista tuotantoa jo 30 vuoden ajan, joten asiantuntemusta löytyy niin luonnonmukaiseen kasvintuotantoon, puutarhatuotantoon kuin kotieläintalouteen. Savon koulutuskuntayhtymä toimii myös valtakunnallisen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savon koordinaattorina.

Luonnonvarakeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan v. 2018 Suomessa oli 47 633 maatalous- ja puutarhayritystä, joista 3 367 sijaitsi Pohjois-Savossa. Tilojen määrä on viime vuosina vähentynyt 2-3 prosentin vuosivauhtia. Viljelijöiden keski-ikä koko maassa oli 53 vuotta ja 29 % viljelijöistä oli yli 60 vuotiaita. Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden
osuus oli vain 8 %. Hankkeen kohderyhmiä ja hyötyjiä ovat maatalous- ja maaseutuyrittäjien lisäksi muut maatalouden sidosryhmät, mm. koulutus, neuvonta, hallinto, rahoitus ja kauppa. Hankkeessa kehitettävä jatkuvan oppimisen malli ja siinä tuotetut koulutuskokonaisuudet ovat kaikkien maatalouden sidosryhmien hyödynnettävissä.
Funded byESR Flat Rate 2014-2020